Projecten en organisaties %1

Uitwerkplan Dorpsplan Emst

Uitwerkplan
Naar aanleiding van de presentatie van het Dorpsplan Emst op 30 september 2008 zijn door het Emster Belang zogenaamde Uitwerkgroepen in het leven geroepen. Het doel was om een aantal speerpunten uit het Dorpsplan verder uit te werken tot mogelijke realistische plannen. Samen met het bestuur van het Emster Belang zijn de inwoners van Emst hier voortvarend mee aan de slag gegaan. Titia Hajonides van bureau Zijaanzicht heeft als externe deskundige de Uitwerkgroepen ondersteund en geadviseerd.

DOP Blitterswijck

Dorpsraad Blitterswijck maakt Dorpsontwikkelingsplan met een leefbaarheidsagenda van circa 20 speerpunten. Een samenvatting van het DOP wordt huis aan huis verspreid (zie bijlage). Ondanks diverse toezeggingen trekt de gemeente Meerlo-Wanssum haar belofte in om een proefproject te starten voor de uitvoering van deze leefbaarheidsagenda. De Dorpsraad moet het nog een jaar uitzingen met deze gemeente. Volgend jaar wordt de gemeente opgeheven en Blitterswijck bij Venray gevoegd.  

Locatie

Veerweg
5863 AR Blitterswijck
Verenigde Staten
US

Dorpsplannen in de Achterhoek

In opdracht van de Regio Achterhoek heeft Sietske Wolf, student van Wageningen Universiteit, in 2007 onderzoek gedaan naar het ontstaansproces van dorpsplannen in de Achterhoek. De focus ligt met name op de relatie tussen dorpsbelangenorganisaties en gemeenten.
"Tegelijk met het maken van een dorpsplan komt ook de verhouding tussen dorpsbelangenorganisatie en gemeentebestuur ter discussie."

 

Locatie

Verenigde Staten
US

Groep Leefbaar Biezenmortel

Website gemaakt door de Groep Leefbaar Biezenmortel bestaande uit Rob Heijmans, Gaston van Iersel, Mark van Iersel, Piet Priems en Roland van de Pas. Wij zien net als vele uit ons dorp de leefbaarheid van Biezenmortel ernstig in gevaar komen. In dit geval heb je twee opties, namelijk niks doen en hopen dat het goed komt of actief actie ondernemen.

Wij hebben besloten om hier wel iets aan doen. We hebben ons namelijk ten doel gesteld deze problematiek aan te pakken, deze op de politieke agenda te zetten en hiervoor oplossingen aan te dragen.

Locatie

Verenigde Staten
US

Dorpsontwikkelingsplan Vinkel

Binnen het reconstructieplan voor het gebied Maas en Meierij wordt aandacht besteed aan wonen, werken en leefbaarheid. De Reconstructiecommissie Maas en Meierij constateert dat de leefbaarheid op het platteland onder druk staat en wil dat voor een aantal dorpen dorpsontwikkelingsplannen worden gemaakt. Daarnaast worden ook andere initiatieven die de leefbaarheid versterken ondersteund.

Locatie

Vinkel
Verenigde Staten
US

Dorpsontwikkelingsplan Biezenmortel

In alle kernen van de gemeente Haaren zijn gelijktijdig dorpsontwikkelingsplannen in voorbereiding. Tevens wordt voor het buitengebied een apart plan ontwikkeld. Gereed maart 2008.

Meer informatie gemeente Haaren, mevrouw Astrid Goijaarts (0411 62 72 82)

Locatie

Biezenmortel
Verenigde Staten
US

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt

In alle kernen van de gemeente Haaren zijn gelijktijdig dorpsontwikkelingsplannen in voorbereiding. Tevens wordt voor het buitengebied een apart plan ontwikkeld. Gereed maart 2008.

Meer informatie gemeente Haaren, mevrouw Astrid Goijaarts (0411 62 72 82)

Locatie

Helvoirt
Verenigde Staten
US

Dorpsontwikkelingsplan Haaren

In alle kernen van de gemeente Haaren zijn gelijktijdig dorpsontwikkelingsplannen in voorbereiding. Tevens wordt voor het buitengebied een apart plan ontwikkeld. Gereed maart 2008.

Meer informatie gemeente Haaren, mevrouw Astrid Goijaarts (0411 62 72 82)

Locatie

Haaren
Verenigde Staten
US

Dorpsontwikkelingsplan Esch

In alle kernen van de gemeente Haaren zijn gelijktijdig dorpsontwikkelingsplannen in voorbereiding. Tevens wordt voor het buitengebied een apart plan ontwikkeld. Gereed maart 2008.

Meer informatie gemeente Haaren, mevrouw Astrid Goijaarts (0411 62 72 82)

Locatie

Esch
Verenigde Staten
US

Dorpsontwikkelingsplan Linden

Bij de ontwikkeling van het dorpsontwikkelingsplan Linden (2007) zijn zo veel mogelijk Lindenaren uitgenodigd om mee te denken en te praten over de huidige en toekomstige leefbaarheid van hun dorp. Een dorpsontwikkelingsplan (dop) kijkt vooruit en geeft antwoord op de vraag hoe inwoners het leven in hun dorp beoordelen en wat zij vinden van de verdere ontwikkeling van hun dorp. Een dop doet tevens voorstellen voor acties die de leefbaarheid van het dorp bevorderen. De gemeente Cuijk heeft het PON/Telos als partner gevonden voor de operationalisering van het dorpsontwikkelingsplan.

Locatie

Linden Cuijk
Verenigde Staten
US

Dorpsontwikkelingsplan - Ulicoten

Bij het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan voor Ulicoten hebben
de bevolking en haar organisaties een centrale rol gespeeld. Een
dorpsontwikkelingsplan (dop) kijkt vooruit en geeft antwoord op de
vraag hoe inwoners het leven in hun dorp beoordelen en wat zij vinden
van de verdere ontwikkeling van hun dorp. Met alle betrokkenen wordt
aandacht besteed aan ruimtelijke, sociale en economische en/of
leefbaarheidsaspecten. De gemeente Baarle-Nassau heeft het PON opdracht
gegeven de totstandkoming van een dorpsontwikkelingsplan voor Ulicoten
te begeleiden.

Locatie

Verenigde Staten
US