Projecten en organisaties %1

Rabobank Jongerenplan

Het RaboJongerenPlan is een fonds bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar in Zuid-Oost Brabant. Jij en je vrienden kunnen geld en steun aanvragen voor jullie plannen. Als jouw plan gekozen wordt, zorgt de Rabobank er met geld en begeleiding voor dat het ook echt uitgevoerd wordt.

Week van de goede doelen in Ysselstein

De "week van de goede doelen" in Ysselstein  is een gebundelde collecte die jaarlijks wordt georganiseerd voor met name de verenigingen in het dorp. Op de website vind u alle informatie over deze manier van collecteren zoals het ontstaan, de organisatie en werkwijze en de activiteiten in de komende periode.

Locatie

Verenigde Staten
US

Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds biedt eigenaren en beheerders van monumenten steun bij het restaureren en onderhouden van hun pand. We ontwikkelen en verstrekken laagdrempelige financieringen en bieden financiële en administratieve diensten.

Locatie

Verenigde Staten
US

Vitaal Kapitaal

De stichting Vitaal Kapitaal Limburg heeft als doel (vervroegd) gepensioneerden de gelegenheid te geven om, op vrijwillige basis, hun kennis, kunde en ervaring in te zetten voor maatschappelijke doeleinden.

KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij)

KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij) is een ideële organisatie die als doelstelling heeft een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. Door projecten te initiëren of door te participeren in projecten van andere organisaties, proberen wij, als medewerkers van KNHM, deze doelstelling te realiseren. We hebben daarvoor jaarlijks circa 2,2 miljoen euro te besteden.

Bureau Fondswerving Synthese

Fondswerving, een mogelijkheid…
Veel non-profit organisaties hebben er moeite mee om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Oude vertrouwde bronnen van inkomsten vallen weg of worden minder, met name subsidies. Er zullen nieuwe bronnen aangeboord moeten worden, en gelukkig zijn die in ons land nog voorhanden.

Fondsen

Oranjefonds

Het Oranje Fonds ontvangt jaarlijks zo’n 3.500 aanvragen voor projecten die de sociale kant van de samenleving willen versterken. Het Fonds heeft alleen al hierdoor een bijzondere rol in Nederland: het ziet als geen ander wat er leeft en gebeurt op sociaal gebied! Wij zien vele burgerinitiatieven, heel bijzondere projecten van buurthuizen, van peuterspeelzalen enzovoort. Ook spreken we regelmatig met grote welzijnskoepels en andere professionele organisaties.

Platform Gemeenschapsfondsen

Wie zijn wij?

Deze website is opgezet als platform voor discussie en kennis uitwisseling tussen bestaande gemeenschapsfondsen, informatiebron voor geinteresseerden en startpagina voor mensen die meer willen weten of zelf een dergelijk fonds willen opzetten.

Waarom gemeenschapsfondsen?