Projecten en organisaties %1

Stichting Recreatie:

De Stichting Recreatie is het kennis- en innovatiecentrum voor de recreatiesector. Wij verzamelen, bewerken en verspreiden kennis ter versterking en vernieuwing van recreatie, toerisme en groene ruimte in Nederland. De Stichting Recreatie kent feiten en cijfers en signaleert trends.

Wat wilt u weten?

Locatie

Verenigde Staten
US

Vraagbaak voor gemeenschapshuizen

Vraagbaak bestuur en beheer voor
dorpshuizen, gemeenschapshuizen, multifunctionele centra, buurthuizen,
wijkhuizen en parochiecentra. Met o.a. als hoofdonderwerpen:

  • Veel gestelde vragen
  • Bestuur en beleid
  • Vrijwilligers en personeel
  • Barexploitatie
  • Programma en PR
  • Gebouw en materiaal
  • Tevredenheid
  • Resultaten

Locatie

Verenigde Staten
US

't Heft platform gemeenschapshuizen

Noord-Brabant telt ruim 500 gemeenschapshuizen. Zij staan in buurten, dorpen, steden en wijken en zijn van groot maatschappelijk belang voor de leefbaarheid van een gemeenschap. Deze gemeenschapshuizen, ook wel multifunctionele centra genoemd, bieden niet alleen ontspanning, maar zijn ook ontmoetingsplaatsen, cultuurtempels of scholingsinstituten en worden bestuurd door vrijwilligers. Gemeenschapshuizen zijn er in allerlei vormen en maten. Geen enkel gemeenschapshuis is gelijk. Sinds 1999 is ’t Heft hét platform voor gemeenschapshuizen in Noord-Brabant.

Locatie

Verenigde Staten
US

Rijkswaterstaat.nl

Op 5 september is de nieuwe website www.rijkswaterstaat.nl live gegaan. Omdat de presentatie op internet versnipperd was, heeft Rijkswaterstaat nu één nieuwe, uniforme website. Iedereen die informatie zoekt over Rijkswaterstaat kan erop terecht. De nieuwe website brengt Rijkswaterstaat nóg dichter bij het doel om in 2008 de meest publieksgerichte uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid te zijn. De website draagt het Groene Waarmerk drempelvrij.nl.

Locatie

Verenigde Staten
US

Vitaal Kapitaal

De stichting Vitaal Kapitaal Limburg heeft als doel (vervroegd) gepensioneerden de gelegenheid te geven om, op vrijwillige basis, hun kennis, kunde en ervaring in te zetten voor maatschappelijke doeleinden.

Beeld en Geluid

Beeld en Geluid beheert 70% van het Nederlandse audiovisuele erfgoed. Onze collecties omvatten meer dan 700.000 uur radio, televisie, film en muziek en groeien nog iedere dag. We zijn daarmee één van de grootste audiovisuele archieven van Europa. De media-experience is een speciale interactieve tentoonstelling. Er is ook een online versie.

Jongeren Netwerk Limburg

JNLSinds 1996 zet het Jongeren Netwerk Limburg (JNL) - bestaande uit jongeren tussen de 15 en 27 jaar - zich in om de positie van jongeren in Limburg te versterken. Ze willen jongeren motiveren en de mogelijkheid bieden hun mening te geven over de dingen die hen aangaan op school, in de eigen buurt, gemeente of zelfs provincie. Daarnaast wil het JNL overheden, verenigingen en organisaties stimuleren, maar in een aantal gevallen ook leren, jongeren hiertoe kansen te bieden.

Platform Initiatiefgroep Duurzaam Uitgaand Toerisme

Het platform Initiatiefgroep Duurzaam Uitgaand Toerisme (IDUT) is het landelijke Nederlandse netwerk voor duurzame ontwikkeling van uitgaand toerisme. In het platform hebben zitting bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en overheid.

Het platform organiseert o.a. de jaarlijkse Groeneveldconferentie. De Groeneveldconferentie is het toonaangevende Nederlandse evenement voor netwerken en kennisuitwisseling over duurzaam uitgaand toerisme.

De Groeneveld XI Conferentie vindt plaats op 13 juni 2007 te Haarlem.

Stichting Kennisloket Integrale gebiedsontwikkeling

In het gebied Beerze Reusel functioneert al een paar jaar een kennisloket. Het kennisloket is een samenwerking van de kennisinstellingen in het gebied en de partners die betrokken zijn bij het revitaliseringsproces in Beerze Reusel. Het onderwijs stelt zijn deskundigheid beschikbaar om initiatiefnemers te ondersteunen. Door middel van het netwerk van het kennisloket worden
vragen uit de praktijk en aanbod vanuit het onderwijs aan elkaar gekoppeld.

InnovatieNetwerk

InnovatieNetwerk ontwikkelt grensverleggende vernieuwingen in landbouw, agribusiness, voeding en groene ruimte en zorgt dat die door belanghebbenden in de praktijk worden gebracht. Het gaat om innovaties gericht op duurzame ontwikkeling en met een focus op de langere termijn. Deze grensverleggende vernieuwingen probeert InnovatieNetwerk in gang te zetten door het ontwikkelen van baanbrekende concepten die, eenmaal in praktijk gebracht, zorgen voor ingrijpende veranderingen.
De website biedt informatie en documentatie rond diverse thema's en projecten.

Dorpen.nl

Webportaal naar dorpswebsites in Friesland. Weergave op de kaart van Friesland. Er wordt gewerkt aan een nieuwe site op basis van Google maps, met een kaart waar dorpwebsites in geheel Nederland op weergegeven kunnen worden.

MOVISIE

Per 1 januari 2007 is MOVISIE, kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling, van start gegaan.

MOVISIE heeft als doel de participatie en zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. Dit doet MOVISIE door burgerinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties te ondersteunen op het terrein van welzijn, zorg en sociale veiligheid. De vragen en behoeften van deze organisaties sturen de activiteiten.

In MOVISIE bundelen de volgende kennisorganisaties hun krachten:

Vrienden van het platteland

De Stichting Vrienden van het Platteland zet zich in voor het behoud van ons platteland en wil daarom burgers bewust maken van de veranderingen op het platteland en de bijbehorende problemen. De stichting ondersteunt vernieuwende initiatieven, brengt burgers in contact met boeren en tuinders en stimuleert de dialoog tussen stad en platteland. Zodat ieder mens zich bewust wordt van zijn verantwoordelijkheid voor de toekomst van het platteland.

Pagina's