Projecten en organisaties %1

Sociaal dorpsplein Marssum

Sociaal dorpsplein Marssum

Een goed en sociaal dorpsleven is onmisbaar voor de leefbaarheid in een dorp. Met die wetenschap greep Dorpsbelang Marssum de geplande verbouw van het dorpshuis tot multifunctioneel centrum aan om de ruimte daaromheen in te richten als een sociaal plein.

Speeltuinen dragen bij aan leefbaarheid van dorpen

Speeltuinen dragen bij aan leefbaarheid van dorpen

Bij de NUSO zijn ruim 700 speeltuinen aangesloten. Speeltuinen zijn ontmoetingsplekken voor jong en oud en worden gerund door vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn vaak de ouders van de kinderen.

NUSO
NUSO, de koepelorganisatie van speeltuinverenigingen, vindt dat lokale overheden meer aandacht moeten besteden aan het ondersteunen van speeltuinen. ‘Speeltuinen hebben een preventieve werking.’

leergang Leefbaarheid op website Movisie

De leergang Leefbaarheid bestaat uit vier modulen: samenlevingsopbouw; multifunctionele accommodaties; sociale veiligheid; en radicalisering. Voor iedere module is een praktische brochure gemaakt, waarin een methodiek wordt uitgewerkt en praktijkvoorbeelden worden aangereikt.

* Introductie
* Wat is leefbaarheid?
* Module 1: Samenlevingsopbouw
* Module 2: Multifunctionele accommodaties
* Module 3: Sociale veiligheid
* Module 4: Radicalisering

Kennisknooppunt Kulturhus

Een Kulturhus is een voorziening onder één of meerdere daken in een dorp of stadswijk. Participanten in een Kulturhus hebben een gezamenlijke visie over de rol van de voorziening in het dorp of de wijk. Een gezamenlijk beheer en een gezamenlijke programmering zijn daarin de basis. Binnen een Kulturhus worden inventieve verbindingen gelegd tussen organisaties en verenigingen. Dit levert meerwaarde op. Het Kulturhus is een belangrijke ontwikkeling op het gebied van vitaliteit in dorpskernen en stadswijken.

Locatie

Verenigde Staten
US

Vraagbaak voor gemeenschapshuizen

Vraagbaak bestuur en beheer voor
dorpshuizen, gemeenschapshuizen, multifunctionele centra, buurthuizen,
wijkhuizen en parochiecentra. Met o.a. als hoofdonderwerpen:

  • Veel gestelde vragen
  • Bestuur en beleid
  • Vrijwilligers en personeel
  • Barexploitatie
  • Programma en PR
  • Gebouw en materiaal
  • Tevredenheid
  • Resultaten

Locatie

Verenigde Staten
US

't Heft platform gemeenschapshuizen

Noord-Brabant telt ruim 500 gemeenschapshuizen. Zij staan in buurten, dorpen, steden en wijken en zijn van groot maatschappelijk belang voor de leefbaarheid van een gemeenschap. Deze gemeenschapshuizen, ook wel multifunctionele centra genoemd, bieden niet alleen ontspanning, maar zijn ook ontmoetingsplaatsen, cultuurtempels of scholingsinstituten en worden bestuurd door vrijwilligers. Gemeenschapshuizen zijn er in allerlei vormen en maten. Geen enkel gemeenschapshuis is gelijk. Sinds 1999 is ’t Heft hét platform voor gemeenschapshuizen in Noord-Brabant.

Locatie

Verenigde Staten
US

Speeltuinwerk Limburg

Speeltuinwerk Limburg is een provinciale organisatie voor het speeltuinwerk en sinds 2002 erkend door de Provincie Limburg als een organisatie van maatschappelijk belang. Speeltuinwerk Limburg wil samen met anderen meewerken aan het bieden van goede kansen voor onze jeugd en een bijdrage leveren aan een stimulerend en aantrekkelijk leefklimaat voor jonge mensen.

Beleefdedag.nl

Samen met de KBO-Horst, de gemeente Horst aan de Maas en de Zorggroep Noord-Limburg, heeft Synthese een website samengesteld waarin alle recreatieve en sportieve activiteiten voor en door ouderen zijn opgenomen. Het betreft activiteiten in de gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum. De vermelde activiteiten en dus ook die activiteiten die plaatsvinden in Berkele Heem, Elzenhorst en Sevenheym, staan in principe open voor alle senioren.

Locatie

Verenigde Staten
US

Kansenkaart

Een leefbaar platteland betekent een goede bibliotheekvoorziening in kleine kernen. Dat realiseren is de uitdaging voor de bibliotheekvernieuwing op het platteland. De Kansenkaart is een methode die helpt bij het realiseren van nieuwe, gecombineerde diensten en voorzieningen. Combineren is immers de sleutel voor een duurzame sociaal-culturele infrastructuur op het platteland.

De stappen naar het plan

De Kansenkaart bestaat uit vijf modules, die ieder algemene informatie, instrumenten en goede voorbeelden bevatten.