Projecten en organisaties %1

Ondernemend met krimp

Handreiking economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling.

De komende decennia zal een groot deel van de Nederlandse gemeenten te maken krijgen met bevolkingsdaling.
In delen van de provincies Zeeland, Groningen en Limburg zijn de gevolgen al goed voelbaar.

Berenschot heeft deze handreiking in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken opgesteld.

Cittaslow

Over Cittaslow.
Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Het gaat hierbij om gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. De oorsprong van Cittaslow ligt in Orvieto (Italië).

De Gelderse Identiteitsfabriek

Waarom: De ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving is niet alleen zichtbaar, maar ook voelbaar. In Gelderland liggen 7 Nationale Landschappen met hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarden. De Gelderse identiteitsfabriek laat deze gebiedsspecifieke karakteristieken ervaren door de verhalen die in het landschap leven te verbinden met culturele activiteiten.

Voor wie: Bewoners en bezoekers van Nationale Landschappen

Waarden van het land

Met de website www.waardenvanhetland.nl wil het project Waarden van het Land bezoekers (boeren en boerinnen, plattelandbewoners, stadsbewoners, studenten, kerkmensen, wetenschappers, politici en ambtenaren) stimuleren om met elkaar en met anderen het gesprek aan te gaan over hun onderliggende waarden in relatie tot duurzame land- en tuinbouw, voedsel en platteland.

Locatie

Verenigde Staten
US

Streekhuis de Peel

Streekhuis De Peel bestaat uit een regionale samenwerking tussen verschillende partijen die bij het buitengebied van de Peel betrokken zijn. Deze partijen zorgen ervoor dat de uitvoering van het reconstuctieplan vlot verloopt. Bij dit samenwerkingsverband zijn gemeenten betrokken maar ook regionaal opererende organisaties (andere deelnemende organisaties).

Locatie

Verenigde Staten
US

VROM Ruimteforum

Het Ruimteforum is in het leven geroepen naar aanleiding van de Nota Ruimte. Het Ruimteforum biedt een platform aan overheden om kennis en vaardigheden te delen en uit te wisselen op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Aan de hand van actuele thema’s worden knelpunten uit de praktijk aan de orde gesteld. Hier krijgt u een overzicht van relevante praktijkvoorbeelden, van nieuwe elementen van beleid en van betrouwbare bronnen voor meer informatie.

Projectbureau Belvedere

Belvedere is een initiatief van vier ministeries: VROM, OCW, LNV en V&W. Hun streven om cultuurhistorie meer te betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen staat verwoord in de Nota Belvedere. Deze nota is in november 1999 in de Tweede Kamer besproken.

Behoud door ontwikkeling

Vrienden van het platteland

De Stichting Vrienden van het Platteland zet zich in voor het behoud van ons platteland en wil daarom burgers bewust maken van de veranderingen op het platteland en de bijbehorende problemen. De stichting ondersteunt vernieuwende initiatieven, brengt burgers in contact met boeren en tuinders en stimuleert de dialoog tussen stad en platteland. Zodat ieder mens zich bewust wordt van zijn verantwoordelijkheid voor de toekomst van het platteland.

Vereniging Kleine Kernen Limburg.

De Vereniging Kleine Kernen Limburg is een organisatie die opkomt voor de belangen en de leefbaarheid van de Kleine Kernen in Limburg. Ons doel is ervoor te zorgen dat de leefbaarheid in kleine kernen behouden blijft en verbeterd wordt wanneer en waar dit nodig is.

U vindt op onze site onder andere informatie over onze organisatie, projecten, taken en verder kunt u nog een aantal Kleine Kernen Kranten op onze website lezen.

We hopen dat de website behulpzaam voor u is.

Indien u de informatie die u zoekt niet op onze site vindt, bel of mail ons.