Projecten en organisaties %1

Speeltuinen dragen bij aan leefbaarheid van dorpen

Speeltuinen dragen bij aan leefbaarheid van dorpen

Bij de NUSO zijn ruim 700 speeltuinen aangesloten. Speeltuinen zijn ontmoetingsplekken voor jong en oud en worden gerund door vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn vaak de ouders van de kinderen.

NUSO
NUSO, de koepelorganisatie van speeltuinverenigingen, vindt dat lokale overheden meer aandacht moeten besteden aan het ondersteunen van speeltuinen. ‘Speeltuinen hebben een preventieve werking.’

Samenwerken aan jeugd en groen

Gemeenten spelen als beleidsmaker, beheerder van de openbare ruimte, opdrachtgever voor het welzijnswerk etc. een verbindende rol tussen verschillende belangen, partijen en doelgroepen op de terreinen jeugd en groen. Gemeenten zijn daarmee de aangewezen partij om kansen voor jeugd en groen te benutten.

Jonge Friezen Foarút

In het belang van de toekomst van de jeugd in de provincie Fryslân start een project Jonge Friezen Foarút. Het project wordt uitgevoerd door Van Hall Larenstein (VHL) en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) met medewerking van AOC Friesland.

Rabobank Jongerenplan

Het RaboJongerenPlan is een fonds bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar in Zuid-Oost Brabant. Jij en je vrienden kunnen geld en steun aanvragen voor jullie plannen. Als jouw plan gekozen wordt, zorgt de Rabobank er met geld en begeleiding voor dat het ook echt uitgevoerd wordt.

Speeltuinwerk Limburg

Speeltuinwerk Limburg is een provinciale organisatie voor het speeltuinwerk en sinds 2002 erkend door de Provincie Limburg als een organisatie van maatschappelijk belang. Speeltuinwerk Limburg wil samen met anderen meewerken aan het bieden van goede kansen voor onze jeugd en een bijdrage leveren aan een stimulerend en aantrekkelijk leefklimaat voor jonge mensen.

Jongeren Netwerk Limburg

JNLSinds 1996 zet het Jongeren Netwerk Limburg (JNL) - bestaande uit jongeren tussen de 15 en 27 jaar - zich in om de positie van jongeren in Limburg te versterken. Ze willen jongeren motiveren en de mogelijkheid bieden hun mening te geven over de dingen die hen aangaan op school, in de eigen buurt, gemeente of zelfs provincie. Daarnaast wil het JNL overheden, verenigingen en organisaties stimuleren, maar in een aantal gevallen ook leren, jongeren hiertoe kansen te bieden.