Projecten en organisaties %1

Een van de vervolgactiviteiten op Dorpsplan Emst

 

 

Wethouder Joop van Nuijs gaf op 27 november jl het officiële startsein van het project Aantrekkelijke  Erven. Dit project is één van de 3 projecten die Emster Belang onder de vlag van Levend Landschap Veluwe gaat uitvoeren. De andere twee projecten zijn uitgebreidere wandelmogelijkheden over boerenland en meer koeien in de wei. Deze projecten komen voort uit het dorpsplan, dat Emst op basis van een uitgebreide raadpleging onder dorpsgenoten heeft opgesteld.
Foto' s van de plantdag

Stichting Recreatie:

De Stichting Recreatie is het kennis- en innovatiecentrum voor de recreatiesector. Wij verzamelen, bewerken en verspreiden kennis ter versterking en vernieuwing van recreatie, toerisme en groene ruimte in Nederland. De Stichting Recreatie kent feiten en cijfers en signaleert trends.

Wat wilt u weten?

Locatie

Verenigde Staten
US

Platform Initiatiefgroep Duurzaam Uitgaand Toerisme

Het platform Initiatiefgroep Duurzaam Uitgaand Toerisme (IDUT) is het landelijke Nederlandse netwerk voor duurzame ontwikkeling van uitgaand toerisme. In het platform hebben zitting bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en overheid.

Het platform organiseert o.a. de jaarlijkse Groeneveldconferentie. De Groeneveldconferentie is het toonaangevende Nederlandse evenement voor netwerken en kennisuitwisseling over duurzaam uitgaand toerisme.

De Groeneveld XI Conferentie vindt plaats op 13 juni 2007 te Haarlem.

Projectbureau Belvedere

Belvedere is een initiatief van vier ministeries: VROM, OCW, LNV en V&W. Hun streven om cultuurhistorie meer te betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen staat verwoord in de Nota Belvedere. Deze nota is in november 1999 in de Tweede Kamer besproken.

Behoud door ontwikkeling

Beleefdedag.nl

Samen met de KBO-Horst, de gemeente Horst aan de Maas en de Zorggroep Noord-Limburg, heeft Synthese een website samengesteld waarin alle recreatieve en sportieve activiteiten voor en door ouderen zijn opgenomen. Het betreft activiteiten in de gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum. De vermelde activiteiten en dus ook die activiteiten die plaatsvinden in Berkele Heem, Elzenhorst en Sevenheym, staan in principe open voor alle senioren.

Locatie

Verenigde Staten
US