Projecten en organisaties %1

Dorpsplan en structuurvisie Otterlo

Groen licht voor nieuwbouw Otterlo

dinsdag 15 maart 2011 16:53
OTTERLO - Op het voormalig terrein van Houtzagerij Pluim in Otterlo kunnen vanaf 2012 29 woningen gebouwd worden. In de jaren daarna (vanaf 2014) komen de voetbalvelden aan de Weversteeg/Onderlangs aan bod voor nieuwbouw. Daar gaat het om ongeveer drie hectare grond, waar tussen de 45 á 75 huizen kunnen verrijzen.

Ruimte voor plattelandswoningen

Ruimte voor plattelandswoningen

Er moet snel wetgeving voor plattelandswoningen komen. Een grote kamermeerderheid wil dat. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil het voorstel nog deze zomer in de ministerraad behandelen.

VNG Magazine

Sociaal dorpsplein Marssum

Sociaal dorpsplein Marssum

Een goed en sociaal dorpsleven is onmisbaar voor de leefbaarheid in een dorp. Met die wetenschap greep Dorpsbelang Marssum de geplande verbouw van het dorpshuis tot multifunctioneel centrum aan om de ruimte daaromheen in te richten als een sociaal plein.

Locatievereniging De Halte (Oirlo, gem. Venray)

Sinds 2007 zijn bewoners van Oirlo verenigd in de Locatievereniging De Halte. Doel van deze vereniging is 'het ten behoeve van de gezamenlijke leden ontwikkelen, coördineren en doen realiseren van woningen in de kern Oirlo gemeente Venray'. Het is een van de eerste initiatieven voor "bouwen in eigen beheer" in Limburg.

Op de website www.dehalte-oirlo.nl is informatie te vinden over dit initiatief.

Koopgarant

Het principe van Koopgarant is eenvoudig: de koper betaalt een gereduceerde koopprijs en wordt vervolgens volledig eigenaar van de woning, met de bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Wanneer de eigenaar de woning wil verkopen, dan koopt de corporatie de woning weer terug. Bij aankoop legt de corporatie contractueel vast hoe de verkoopprijs wordt vastgesteld.

Door deze korting en terugkoopgarantie blijkt Koopgarant een gewild product voor starters op de koopmarkt, jong en oud, alleenstaand of in gezinsverband. Voor de

Locatie

Verenigde Staten
US

BIEB bv

Bouwen In Eigen Beheer bv (BIEB) is een adviesbureau dat zich gespecialiseerd heeft in het ondersteunen van projecten in de woningbouw met collectief particulier opdrachtgeverschap. De website biedt o.a. een overzicht van projecten en een aantal cijfers.

 

Locatie

Verenigde Staten
US

Bieb Advies bv

Bieb Advies BV is een consultancybureau waarin vier specialisten hun krachten hebben gebundeld. Wij adviseren en begeleiden bij het bouwen met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De website biedt o.a. diverse voorbeelden van projecten.

Locatie

Verenigde Staten
US

Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds biedt eigenaren en beheerders van monumenten steun bij het restaureren en onderhouden van hun pand. We ontwikkelen en verstrekken laagdrempelige financieringen en bieden financiële en administratieve diensten.

Locatie

Verenigde Staten
US

Groep Leefbaar Biezenmortel

Website gemaakt door de Groep Leefbaar Biezenmortel bestaande uit Rob Heijmans, Gaston van Iersel, Mark van Iersel, Piet Priems en Roland van de Pas. Wij zien net als vele uit ons dorp de leefbaarheid van Biezenmortel ernstig in gevaar komen. In dit geval heb je twee opties, namelijk niks doen en hopen dat het goed komt of actief actie ondernemen.

Wij hebben besloten om hier wel iets aan doen. We hebben ons namelijk ten doel gesteld deze problematiek aan te pakken, deze op de politieke agenda te zetten en hiervoor oplossingen aan te dragen.

Locatie

Verenigde Staten
US

Digitale vraagbaak INFO Wonen

De digitale vraagbaak INFO Wonen ondersteunt iedereen die betrokken is bij het terrein van wonen met uiteenlopende informatie over onder andere de woningvoorraad, nieuwbouw, betaalbaarheid, kwaliteit, leefbaarheid van wijken en stedelijke vernieuwing. Alles overzichtelijk gepresenteerd in tabellen en grafieken, zodat je in één oogopslag op de hoogte bent van relevante woonthema's.