Projecten en organisaties %1

Participatieportal

Participatieportal
Dit portal is de ingang voor lokale participatieprofessional en ondersteunt de groei van een actieve professionele gemeenschap burgerparticipatie. Het portal ontsluit kennis en informatie, verbindt netwerken, brengt actueel nieuws en faciliteert participatieprofessionals om gericht samen te werken en van elkaar te leren. Het portal is van en voor participatieprofessionals, dat willen zeggen: het heeft alleen bestaansrecht als veel professionals actief deelnemen en hun kennis en ervaring verspreiden en samen uitbouwen.

Hoonhorst, in de gemeente Dalfsen, is gekozen tot Duurzaam Dorp Overijssel

Het dorp Hoonhorst, in de gemeente Dalfsen, is gekozen tot Duurzaam Dorp Overijssel. In een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de 10 duurzame dorpen in Overijssel, kreeg Hoonhorst uit handen van de juryvoorzitter gedeputeerde Theo Rietkerk symbolisch een certificaat uitgereikt met een waarde van 1,5 miljoen euro.

Het plan waarmee ze gewonnen hebben is te vinden:

Bidbook Duurzaam Hoonhorst 2010

http://www.duurzaamhoonhorst.nl/bidbook-duurzaam-hoonhorst-2010/

Thuis in groen

Veel bewoners voelen zich betrokken bij de eigen woonomgeving, bij hun eigen landschap. Hun mening over hoe het landschap eruit ziet en wat er zou moeten gebeuren, wordt echter zelden gevraagd. Het zijn meestal de professionals die aangeven wat het karakter is van een landschap en hoe dit verbeterd kan worden. Dat is zonde, want bewoners zijn heel goed in staat kunnen hun eigen landschap te beschrijven en hun wensen aan te geven. Zij moeten aan kunnen geven wat de identiteit van het landschap is.

Cursus carbidschieten helpt stedeling inburgeren

ARNHEM - Kroamschudden, buurtmaken, carbidschieten – voor de meeste nieuwkomers op het
Cursus carbidschieten helpt stedeling inburgeren
Anja Sligter op 21 januari '10, 06:00, bijgewerkt 20 januari 2010 19:38
ARNHEM - Kroamschudden, buurtmaken, carbidschieten – voor de meeste nieuwkomers op het
Overijsselse platteland is het abacadabra. Daarom krijgen ze een inburgeringcursus van de Vereniging
voor Kleine Kernen.
De titel is misschien wat zwaar aangezet, zegt voorzitter Anton Bosch, ‘het beestje moest voor de

Topteam Krimp

In Groningen, Zeeland en Zuid Limburg heeft het Topteam Krimp (Jan Mans, oud burgemeester van Enschede en Hans Dijkstal, oud minister) onderzoek gedaan naar "Krimp als structureel probleem "

Zie de drie studierapporten:

Factsheet Demografische krimp (VNG)

Factsheet Demografische krimp
In een aantal gemeenten is sprake van dalende bevolkingsaantallen, vooral aan de randen van Nederland. Met krimp hebben al te maken gemeenten en regio’s als Delfzijl, Vlagtwedde, Stadskanaal, Hoogezand-Sappemeer, Veendam, Pekela, Huizen, Bussum, Leusden, Utrechtse Heuvelrug, Westkapelle, Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen, Kerkrade, Heerlen en de voet van Limburg.

bevolkingsdaling

Dossier bevolkingsdaling  Binnenlands Bestuur

Zes op de tien gemeenten zien de komende vijftien jaar de bevolking krimpen. Scholen lopen leeg, winkels trekken weg en woningen dalen in waarde. Op deze pagina’s staan de kille cijfers, op de volgende pagina’s de oordelen en oplossingen.

Krimp vooraf

Krimp vooraf

Tot het jaar 2025 jaar krimpen één op de twee, twee op de drie dan wel drie op de vier Nederlandse gemeenten - afhankelijk van welk onderzoek je leest. Niet qua grondgebied leveren ze in maar qua inwonertal en wat betreft het aantal huishoudens. Dat dit gevolgen heeft voor de woningbouw en centrale voorzieningen laat zich raden.

Transition towns

Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (grote en kleine steden, dorpen, wijken, eilanden) die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk te maken. Piekolie en klimaatverandering zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen voor verandering van onderop!

Transition Towns werken aan

leergang Leefbaarheid op website Movisie

De leergang Leefbaarheid bestaat uit vier modulen: samenlevingsopbouw; multifunctionele accommodaties; sociale veiligheid; en radicalisering. Voor iedere module is een praktische brochure gemaakt, waarin een methodiek wordt uitgewerkt en praktijkvoorbeelden worden aangereikt.

* Introductie
* Wat is leefbaarheid?
* Module 1: Samenlevingsopbouw
* Module 2: Multifunctionele accommodaties
* Module 3: Sociale veiligheid
* Module 4: Radicalisering

De Slinger

De Slinger is een beweging. We stimuleren en faciliteren maatschappelijke betrokkenheid in Nederland. Ons doel is mensen aanzetten tot het leveren van een zinvolle bijdrage aan een hechtere en mooiere samenleving. Iedereen, wie je ook bent, wat je ook doet!

website over burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven beginnen vaak hoopvol maar lopen dan na verloop van tijd
vast, zonder dat duidelijk is wat de reden daarvoor is. Met de methodiek
Burgers aan het Stuur zorgt u voor een gezamenlijke aanpak van
burgerparticipatie en kunt u aan de slag om de leefbaarheid en sociale
cohesie in de buurt te vergroten.

Leefbaarheidsgroep Heerle

De Leefbaarheidsgroep Heerle heeft als doelstelling het verbeteren van de leefbaarheid van Heerle. In dit verband is het bewonersplatform voor veel uitvoerings- en beleidsaangelegenheden een klankbord voor de gemeente Roosendaal. Wij denken en praten mee over ontwikkelingen in Heerle, of die Heerle aangaan.
Daarnaast heeft de leefbaarheidsgroep een functie als intermediair tussen de verschillende betrokken partijen bij belangrijke zaken die in ons dorp spelen.
Tenslotte

Locatie

Verenigde Staten
US

Week van de goede doelen in Ysselstein

De "week van de goede doelen" in Ysselstein  is een gebundelde collecte die jaarlijks wordt georganiseerd voor met name de verenigingen in het dorp. Op de website vind u alle informatie over deze manier van collecteren zoals het ontstaan, de organisatie en werkwijze en de activiteiten in de komende periode.

Locatie

Verenigde Staten
US

Welkom op het platteland

Wat doet u om nieuwe bewoners welkom te heten in uw dorp? Vijf dorpen in Gelderland hebben hierover nagedacht en hun ideeën konden mede door een financiële bijdrage van de KNHM uitgevoerd worden. De ervaringen uit de dorpen Meddo, Loil, Slangenburg, Ressen en Neerijnen zijn gebundeld in de brochure Welkom op het platteland; een inspiratiebron voor andere dorpen.

Locatie

Verenigde Staten
US

Waarden van het land

Met de website www.waardenvanhetland.nl wil het project Waarden van het Land bezoekers (boeren en boerinnen, plattelandbewoners, stadsbewoners, studenten, kerkmensen, wetenschappers, politici en ambtenaren) stimuleren om met elkaar en met anderen het gesprek aan te gaan over hun onderliggende waarden in relatie tot duurzame land- en tuinbouw, voedsel en platteland.

Locatie

Verenigde Staten
US

Streekhuis de Peel

Streekhuis De Peel bestaat uit een regionale samenwerking tussen verschillende partijen die bij het buitengebied van de Peel betrokken zijn. Deze partijen zorgen ervoor dat de uitvoering van het reconstuctieplan vlot verloopt. Bij dit samenwerkingsverband zijn gemeenten betrokken maar ook regionaal opererende organisaties (andere deelnemende organisaties).

Locatie

Verenigde Staten
US

Project voor leefbaarheid in kernen Panningen en Helden

De gemeente Helden gaat komend jaar werken aan de leefbaarheid in de kernen Helden en Panningen. Doel is dat de burgers zich zelf verantwoordelijk gaan voelen voor en meewerken aan een prettige leefomgeving. Deze zogeheten zelfsturing, komt in de kerkdorpen goed van de grond, maar nog niet in de dubbelkern Helden-Panningen.

De reden daarvoor is dat Helden en Panningen anders van samenstelling zijn dan dorpjes Beringe, Koningslust, Egchel en Grashoek. Daar zijn de dorpsoverleggen de kartrekker in het proces van zelfsturing. Panningen

Locatie

Verenigde Staten
US

Pagina's