Bijeenkomsten Leefbare Dorpen trekt veel belangstelling

Fans van DooremalenEen blik in de provinciale keuken over het nieuwe beleid Leefbare Dorpen trok in totaal 200 belangstellenden naar de themabijeenkomsten in Venhorst op 27 februari en Fijnaart op 4 maart jongstleden. Naast de vele dorpsraden waren de Brabantse gemeentebesturen ook ruim vertegenwoordigd, een pluspunt aldus de vereniging kleine kernen noord-brabant.

Gedreven door een gezonde dosis nieuwsgierigheid naar wat de provincie financieel in petto heeft voor de wijken en dorpen, zette Frans van Dooremalen, directeur van de sector Sociaal culturele ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant de hoofdlijnen van beleid helder uiteen voor de toehoorders.

Op 28 maart aanstaande komt het voorstel van Gedeputeerde Staten met daarin de drie programma-lijnen: stimulering van integrale dorpsontwikkelingsplannen, de uitvoering van integrale dorpsontwikkelingsplannen en ondersteuning van creatieve burgerinitiatieven aan de orde in de provinciale commissie ZWC. Als die instemt gaat de provincie hard aan de slag met het opstellen van de uitvoeringsregelingen want helderheid over wat men wel en niet kan verwachten is geboden, aldus een aantal insprekers. De afzonderlijke budgetten voor de onderscheidelijke programmalijnen zijn weliswaar bekend maar de subsidiecriteria over hoe op onderdelen de financiƫle ondersteuning gaat plaatsvinden nog niet. Daartoe riep de provincie de aanwezigen op hun vragen en adviezen via de vereniging kleine kernen noord-brabant kenbaar te maken.

De bedoeling is in mei 2008 de uitvoeringsregeling bekend te maken zodat gemeenten samen met dorpsraden projectplannen nog dit jaar kunnen indienen.

De presentatie van Frans van Dooremalen kunt u HIER downloaden.

De presentatie van Wim van Lith kunt u HIER downloaden.