Folklore kleurt de toekomst : volkscultuur in Brabant, publicatie

Samenvatting: Volkscultuur, de cultuur met de kleine c, of anders gezegd, de cultuur van alledag, mag zich verheugen in een toenemende aandacht van 'gewone burgers' en wetenschappers. Die aandacht is voor het PON de belangrijkste aanleiding om dit boekje te schrijven; het instituut is er vanuit zijn maatschappelijke opdracht in geïnteresseerd hoe tradities en rituelen een rol spelen bij gemeenschapszin en sociale cohesie. Folklore is een onderdeel van volkscultuur en is gericht op oude volksgebruiken en overleveringen. Folklore is meestal lokaal- of streekgebonden: de gilden, het carnaval, de Brabantse Dag in Heeze, het Dialectenfestival of het bloemencorso, ze zijn ieder op hun eigen wijze uniek. Voor veel Brabanders speelt folklore een belangrijke rol bij de beleving van hun identiteit: volkscultuur speelt een belangrijke rol in onze Brabantse samenleving. Dat beeld springt er duidelijk uit in de verhalen in dit boekje van deskundigen en Brabantse deelnemers aan folklore. Een andere reden om dit boekje te schrijven is het afscheid van Annemieke Kamoschinski van het PON. Zij sluit met dit boekje haar werkzame periode af.


Titel: Folklore kleurt de toekomst : volkscultuur in Brabant.
Auteur(s): A. Kamoschinski, K. du Long en J. Luijten
Publicatie datum: 2006
Bestelkosten: 17.50
Contact: klo@ponbrabant.nl
ISBN: 9050493920