Documenten

Marc van Engelen

juni 13, 2014 Posted by VKK Gelderland

Woensdagmiddag 23 april was het zover. De uitwerkgroep Wandelen van het Dorpsplatform Overasselt kon vol trots laten zien wat het resultaat is van hun noeste arbeid om een wandelroutenetwerk te ontwikkelen. De werkgroep heeft een inspirerende voorzitter die zelf enthousiast wandelaar is.

juni 13, 2014 Posted by VKK Gelderland

De besturen van de Federatie Dorpshuizen Gelderland en de Vereniging Kleine Kernen Gelderland praten op dit moment over een fusie van beide organisaties. Een werkgroep die is samengesteld uit leden van beide besturen onderzoekt de mogelijkheden van zo’n samengaan per 1 januari 2015.

juni 13, 2014 Posted by VKK Gelderland

Vrouwelijke 'lokalo' start ambitieus als kersvers raadslid voor Lokaal Alternatief in Gemeente Duiven. Ze zet haar ervaring met bewonersparticipatie in de woon-, en welzijnssector in om een uitdagender podium te bieden aan achterban en voortrekkers die willen meedenken en meepraten in wijken en d

juni 13, 2014 Posted by VKK Gelderland

 

Wat is het kennisnetwerk L&G?
Met het kennisnetwerk L&G willen we initiatieven subsidiëren en kennis delen met bewoners, belangenorganisaties en andere relevante partijen.

juni 13, 2014 Posted by VKK Gelderland

Levensmotto
“Niet bij de pakken neerzitten. De schouders eronder en er iets van maken”.

juni 13, 2014 Posted by VKK Gelderland

 

juni 12, 2014 Posted by VKK Gelderland

De initiatiefgroep Energiek Leur wil het dorp onafhankelijker maken van fossiele brandstoffen. Duurzame-energievoorziening en lokale economie staan centraal.

juni 12, 2014 Posted by VKK Gelderland

 

Op 1,2 en 3 april waren er aftrapbijeenkomsten van de werkplaatsen voor L&G. Als resultaat van deze bijeenkomsten is informatie verzameld over het oprichten van een dorpscoöperatie.

mei 22, 2014 Posted by VKK Gelderland

 

april 17, 2014 Posted by VKK Gelderland

Pagina's