Documenten

maart 12, 2015 Posted by Hans Ursem

februari 23, 2015 Posted by VKK Gelderland

februari 3, 2015 Posted by VKK Gelderland

Met de Transitieatlas primair onderwijs Achterhoek zijn op basis van de verwachte leerlingendaling scenario’s voor het primair onderwijs ontwikkeld.

januari 19, 2015 Posted by Albert Bos

De overheid laat steeds meer taken in de lokale omgeving over aan burgers. Maar door mobiliteit en communicatiemiddelen is deze lokale omgeving een steeds kleiner onderdeel van hun leven gaan vormen.

januari 19, 2015 Posted by Albert Bos
Serie inspirerende artikelen van Langer Thuis (Movisie)
Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg

Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars. Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Wat zijn aandachtspunten voor actieve burgers en wat is belangrijk voor gemeenten en maatschappelijke organisaties? Met een serie digitale artikelen geeft het landelijk programma Langer Thuis antwoord op die vragen.

december 26, 2014 Posted by Albert Bos

december 22, 2014 Posted by VKK Gelderland
december 18, 2014 Posted by VKK Gelderland

december 16, 2014 Posted by VKK Gelderland

Pagina's