Petitie aangeboden!

Vanmorgen overhandigde onze voorzitter Leidy van der Aalst de petitie '2,5 miljoen euro extra in 2015 voor de subsidieregeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen' aan de Commissaris van de Koning, dhr. Cornielje. De actie van VKK en FDG heeft in een week tijd 506 handtekeningen opgeleverd! Klik hier om de petitie te lezen.

Er waren ruim 30 vertegenwoordigers van leefbaarheidsinitiatieven aanwezig die door het bereiken van het subsidieplafond nét buiten de boot waren gevallen. Met posters, spandoeken en flyers lieten zij zien wat zij in hun woonplaats willen realiseren. Bij het napraten met statenleden konden zij hun passie en ambitie overbrengen.

In zijn reactie gaf dhr. Cornielje aan "Burgerinitiatieven te waarderen en deze petitie onder de aandacht te brengen van de Statenleden zodat ze het kunnen betrekken bij de voorjaarsnota die begin juni behandeld zal worden. Maar", zo benadrukte hij, "de poltiek draait ook om keuzes maken".

U kunt hier de toespraak van mevrouw van der Aalst teruglezen.