35 MILJOEN EXTRA NAAR PLATTELAND

35 MILJOEN EXTRA NAAR PLATTELAND 

Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een tussenoplossing gevonden met betrekking tot de herverdeling van het gemeentefonds. Plattelandsgemeenten krijgen er volgend jaar 35 miljoen euro bij.

Dat is minder dan in het oorspronkelijke herverdelingsplan van Binnenlandse Zaken. Daarin werd nog uitgegaan van een plus van 104 miljoen euro voor kleine gemeenten met een groot buitengebied. Naar verluidt kunnen de kleinere gemeenten in 2016 op in elk geval een derde van dat bedrag rekenen. Dat gaat ten koste van de grote(re) gemeenten, want de totale omvang van het gemeentefonds blijft gelijk.

Lees meer:

http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/35-miljoen-extra-naar-platteland.9476546.lynkx