Verslag PlattelandsParlement Gelderland 2015

Op 28 februari 2015 werd het vijfde PlattelandsParlement Gelderland (PPG) gehouden in Oene.

Klik hiernaast voor het verslag

13 politieke partijen waren vertegenwoordigd: 50Plus, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Lokaal Belang/1Achterhoek, Partij voor de Dieren, Partij voor Mens en Spirit, PvdA, SGP, SP, Vrede en Recht en VVD.

De woordvoerders gaven in het debat aan of zij de doelstellingen van het platteland mee zouden nemen in hun regeerperiode. Deze doelstellingen werden in de ochtend in drie themagroepen gemaakt." src="http://www.kennisplatformbewoners.nl/sites/all/modules/wysiwyg/plugins/b..." alt="<--break->" data-mce-src="/sites/all/modules/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif">

Dit zijn de doelstellingen per thema:

Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen

 1. Continueren van betaalde dorpscontactpersonen
 2. De mogelijkheden stimuleren om jongeren aan te trekken én in de kleine kern te houden
 3. Openbaar vervoer behouden in de kleine kernen, stimuleren van alternatieve vormen
 4. Stimuleren van duurzame voorzieningen. Revolverend fonds. Ook voor verenigingen en instellingen
 5. Vraaggestuurd bouwen in de kleine kernen. Maatwerk – oog voor de lokale dorpsgroepen

Eigen kracht en initiatief in nieuwe samenwerkingsvormen

 1. Ruimte voor initiatief van onderaf in bestaande structuren + meer flexibiliteit .
 2. Bevorderen van verdienvermogen van maatschappelijk ondernemerschap in dorpen
 3. Overheid en ondersteunt en faciliteert. Ruimte voor maatwerk.
 4. Samen zorgen dat kleine kernen aantrekkelijk blijven voor alle mensen.
 5. De overheid is de grote verleider tot participatie

Wonen en werken

 1. Omgekeerde participatie. Burger initieert, overheid participeert
 2. Ruimte voor experimenten. Reserveer geld voor cofinanciering
 3. Leegstaande gebouwen eenvoudig om kunnen vormen naar woonvormen en ruimte voor ZZP’ers (kleinschalig)
 4. Goed analyseren voordat er oplossingen komen. Aansluiten bij de behoefte
 5. NUON-gelden inzetten voor lokale initiatieven

Per doelstelling plakten de partijen een groene sticker als ze de doelstelling zouden meenemen in hun regeerperiode. Een rode sticker betekende dat ze dat niet zouden doen en bij een oranje sticker was er nog onduidelijkheid!