Op 18 maart 2015 stem op VKK!

Na een succesvolle bestuursperiode 2008-2014 in het Waterschap Rijn en IJssel, doet de VKK Gelderland in 2015 opnieuw mee aan de Waterschapsverkiezingen voor dit waterschap.

De afgelopen zes jaar vertegenwoordigde bestuurslid Tinie te Dorsthorst de Vereniging Kleine Kernen en daarmee de circa 70 dorpsbelangenorganisaties in het werkgebied van het Waterschap Rijn en IJssel. Gebaseerd op de goede ervaringen heeft het VKK ervoor besloten om onze deelname aan het Waterschapsbestuur te continueren. 

Lees hier:

En: Op 18 maart stem op de VKK!