Nieuwsbrief VKK-FDG december 2014

VKK en FDG worden in 2015 DKK Gelderland: Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland.

In de laatste maanden van 2014 hebben we onze communicatie al gebundeld in gezamenlijk geschreven nieuwsbrieven.

In de decembereditie leest u onder andere over de Inspiratiedag dorps(huis)ontwikkeling over samenwerken, loslaten en identiteit. Ook treft u een samenvatting aan van het werkplan van de VKK-FDG voor 2015.