€ 440 miljoen voor Nederlands-Duitse samenwerkingsprojecten

Dankzij het INTERREG V-programma is er de komende jaren 440 miljoen euro voor Nederlands-Duitse samenwerkingsprojecten beschikbaar.

De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Fachhochschule Münster en Hochschule Rhein-Waal Kleve  willen gezamenlijk een grensoverschrijdend project rond het behoud van leefbaarheid in kleine kernen oppakken.

Door vergrijzing, ontgroening, krimp maar ook door de wets- en stelselwijziging in het sociale domein en de langdurige zorg komt de leefbaarheid in kleine kernen steeds meer onder druk te staan. Niet alleen in Gelderland maar ook vlak over de grens bij onze oosterburen staat de leefbaarheid in kleine kernen onder druk.  Dit vraag om nieuwe samenwerkingsvormen waarbij professional en bewoner coproducent zijn van leefbaarheid.

Aan de hand van onderstaande thema’s willen de Hogescholen vanaf 2015 samen met dorpen maatregelen en activiteiten uitvoeren richting probleemoplossing.  Het doel is van en met elkaar te leren, zowel in het dorp als tussen de verschillende dorpen in Nederland en Duitsland:

  1. Meer kwaliteit van leven voor ouderen door minder (formele ) zorg en een aantrekkelijkere leefkwaliteit voor jongeren en jonge gezinnen door gebruikmaking van de inzet van fitte en actieve jonge senioren/55+-ers
  2. Samen in beweging voor duurzame leefbaarheid en verbetering van de sociale structuur in kleine kernen
  3. De infrastructuur voor de mantelzorg op orde: Het ondersteunen van mantelzorgers en verantwoordelijke gemeenten door de inzet van sociale technologie.
  4. Slimme ruimtelijke concepten als katalysator voor het tot stand komen van sociale contacten in een woonomgeving en veiliger wonen
  5. Ondersteunen van bewoners bij het behoud en herbestemming van leegstaand vastgoed en  'historisch erfgoed' in dorpen en kleine kernen
  6. Ondersteunen van bewoners bij het behoud van de historische cultuur/ontwikkelen van nieuwe cultuurconcepten die tegemoet komen aan de verschillende generaties in de kleine kernen
  7. Gezond leven in gezonde dorpen: d.m.v. coaching en training verbeteren van de lichamelijke, mentale en sociale gezondheid van de bewoners van kleine kernen
  8. Logistiek advies voor bestaande of nieuwe vrijwilligersinitiatieven en professionele (non)profit (zorg)organisaties ter verbetering van de voorzieningen in kleine kernen
  9. Het inzichtelijk maken van de dorpsidentiteit/DNA van het dorp en daardoor de dorpskracht in kleine kernen mobiliseren en vasthouden, innovatieve dienstverleningsconcepten ter versterking van het regionale en lokale MKB
  10. Kindvriendelijke dorpen: het ondersteunen van initiatieven om de aantrekkelijkheid van kleine kernen voor kinderen en jonge gezinnen te behouden en/of te versterken 

Voor de uitvoering van het project zoekt de HAN dorpen die interesse hebben om te participeren. Speelt een van bovenstaande onderwerpen ook in uw dorp? En wilt u graag met ondersteuning van dit project aan de slag in uw dorp om op zoek te gaan naar praktische oplossingen? Dan nodigt de HAN besturen van dorpsbelangenorganisaties en dorpshuisbesturen uit om contact op te nemen. Aan een eventuele deelname zijn voor u als vertegenwoordiger van een dorp geen kosten verbonden.

Voor nadere informatie en aanmelding van uw interesse kunt u contact opnemen met Joke Abbring.
Programmamanager centre of expertise Krachtige Kernen | 
Faculteit Gedrag Gezondheid Maatschappij | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | 
Bezoekadres: Kapittelweg 33 A3.13 | 
Postadres: Postbus 6960, 6503 GL Nijmegen |
(06) 10 96 05 57 | joke.abbring@han.nl | www.han.nl/krachtigekernen 

Wilt u een cc. van uw eventuele interesse mailen naar ons (info@vkkfdg.nl), zodat wij weten welke dorpen belangstelling hebben voor dit project.

Peter van Heek