Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds biedt eigenaren en beheerders van monumenten steun bij het restaureren en onderhouden van hun pand. We ontwikkelen en verstrekken laagdrempelige financieringen en bieden financiële en administratieve diensten.

Daarnaast geven we voorlichting, advies en begeleiding bij alle financiële en procesmatige aspecten van een restauratie. Daarbij gaan we creatief en ondernemend te werk. Dat alles overigens zonder winstoogmerk. Ook pleiten we bij overheden voor meer beleidsmatige aandacht en meer geld voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed. Door onze expertise op het gebied van financieringen te combineren met onze kennis van de monumentwereld streven we naar een efficiënte en duurzame monumentenzorg. Met kennis van en oog voor detail!

Locatie

Verenigde Staten
US