Coöperatie Lingewaard Energie aan de slag

Gelderland telt nu 43 lokale duurzame energie-initiatieven ( zie http://www.hieropgewekt.nl/initiatieven/gelderland). In vele Gelderse dorpen zijn burgers zelf aan de slag gegaan, bijvoorbeeld in de gemeente Lingewaard. In dit artikel leest u een impressie van Lingewaard Energie.

Voor en door burgers
Een aantal enthousiaste burgers uit Lingewaard heeft in 2012 het initiatief genomen om een lokaal duurzaam energie-initiatief te starten. Het burgerinitiatief wil lokaal eigen, schone  energie opwekken, zonder winstoogmerk. Goed voor de lokale economie, de onafhankelijkheid en het milieu. In december 2013 heeft de initiatiefgroep  de energiecoöperatie Lingewaard Energie ( www.lingewaardenergie.nl ) opgericht. De energiecoöperatie bestaat uit een bestuur met enkele werkgroepen (ondermeer communicatie, energiebesparing en duurzame opwekking). De energiecoöperatie  wil energiebesparing en  lokale opwekking van duurzame energie een flinke impuls geven. Dit onder het motto ‘voor en door burgers’. De energiecoöperatie is al zeer actief en heeft diverse plannen die in dit artikel worden gepresenteerd.

Duurzaamheidsmarkt
In september 2013 organiseerde Lingewaard Energie een duurzaamheidsmarkt waarbij lokale bedrijven hun producten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie toonden. Het aanbod aan led-verlichting, isolatiemaatregelen (voor dak, gevel, glas en vloer), warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers werden door het plaatselijke bedrijfsleven gepresenteerd op de goed bezochte markt. De gemeente verstrekte informatie over subsidiemogelijkheden.

Samen voordelig isolatiemaatregelen inkopen
In februari 2014 heeft Lingewaard Energie samen met de organisatie Slim Lingewaard twee wijken geïnformeerd over mogelijkheden om met een aantal buren een buurtinitiatief te starten en gezamenlijk energiebesparende maatregelen in te kopen. Buurtinitiatieven worden vervolgens ondersteund en geholpen bij het bundelen van aanvragen voor offertes. Hoe meer deelnemers, hoe lager de prijs van de energiebesparende maatregelen. Vooral voor vloerisolatie blijkt grote belangstelling te bestaan, mede door extra subsidiemogelijkheden van de gemeente Lingewaard. Deze activiteiten op het gebied van energiebesparing worden ondersteund door informatie op de website. Daar staan vele bespaartips.

Zonnecoaches
Lingewaard Energie zet zonnecoaches in die bewoners ondersteunen  bij de beoordeling van offertes en de  aanschaf van zonnepanelen. De coaches zijn vrijwilligers. Zij stimuleren de mensen om met meerdere buren samen zonnepanelen op het dak te laten aanbrengen. De buren kunnen daarmee een collectief inkoopvoordeel halen, de sociale cohesie in hun straat versterken en hun straat een duurzame uitstraling geven.

Onderzoek naar een drijvend zonnnepark en meer collectieve initiatieven
Ook wil Lingewaard Energie bijdragen aan het collectief lokaal opwekken van duurzame energie. Op dit moment ligt de aandacht op zonne- en windenergie. Uitgangspunt is dat deze projecten samen met burgers worden opgezet en goed worden voorbereid. 
Samen met energiecoöperatie Green House Energy van tuinbouwgebied Bergerden in Huissen wordt nu de haalbaarheid van een drijvend zonnepark op het gietwaterbassin (3.4 hectare) van de glastuinbouwbedrijven onderzocht. Ook heeft Lingewaard Energie met scholen en verenigingen gesprekken over het plaatsen van zonnepanelen op daken. Verder lopen gesprekken over de burgerparticipatie in het windpark dat langs de A15 in Lingewaard zal worden gebouwd.

Lingewaarders gezocht
Voorzitter Paul Benders zoekt nog meer mensen uit Lingewaard die willen meedoen: ”Om onze plannen te realiseren zoeken we nog meer enthousiaste mensen uit Lingewaard die mee willen denken, mee willen doen of financieel willen bijdragen aan onze activiteiten. Lingewaarders worden van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten.”
Contact opnemen kan via info@lingewaardenergie.nl

Maarten Visschers
Servicepunt HIER opgewekt Gelderland