Miljoenensteun voor plattelandsprojecten Gelderland

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft dinsdag 22 augustus 2006 positief beslist over fincanciële steun voor 36 aanvragen voor een totaalbedrag van 11.482.084 euro voor plattelandsprojecten. Een fors deel hiervan is bestemd voor het herstel van de Berkel. Waterschap Rijn en IJssel ontvangt voor de vijfde fase van integrale herinrichting een bijdrage van 2.880.000 euro.

In deze fase van het project De Berkel worden ecologische verbindingszones gerealiseerd langs de rivier de Berkel, de Leerinkbeek en de Steenbeek. Er worden retentiezones aangelegd om water in de beken langer vast te houden en om piekafvoeren naar de Berkel te verminderen. Het Waterschap wil tevens het landschap langs de diverse beken mooi inrichten. De bijdrage van 2,8 miljoen euro is opgebouwd uit provinciale en rijkssubsidiegelden.

Restauratie dak Fort Asperen
Stichting monument Fort Asperen ontvangt 350.000 euro voor de restauratie van het dak van het fort. Het waterdicht maken van het dak maakt het fort weer geschikt voor exposities en ander culturele activiteiten. De restauratie van het dak is de eerste fase van de geplande restauratie van het gehele fort en forteneiland in Acquoy (Geldermalsen). Het Fort Asperen heeft de status van rijksmonument en maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Museumcafé de Kribbe
Voor het project museumcafé de Kribbe is 188.712 euro subsidie van het Rijk en de provincie beschikbaar gesteld. Op initiatief van maatschap Gooiker wordt nabij het pontje van Gorssel naar Wilp een museumcafé gebouwd. In het museum worden historische landbouwwerktuigen en ander agrarisch erfgoed tentoongesteld. In het cafégedeelte kunnen bezoekers biologische hapjes en drankjes gebruiken en producten van het eigen landbouwbedrijf kopen.

Download
Overzicht projecten (PDF, 223 kB)

Informatie:
SvG Leefbaarheidprojecten:
Wilko van Kalkeren,
Telefoon: (026) 359 97 21.
op SvG Landbouw, natuur, landschap en waterprojecten en de EPD D2
Margot Poolman
T telefoon: (026) 359 9547
SGB projecten
Trees van Hal
Telefoon: (026) 359 95 11.

 

Bron: Provincie Gelderland