Fusienieuwsbrief VKK-FDG oktober 2014

Voor de fusie tussen VKK en FDG is deze maand voor het eerst een ‘fusie special’ nieuwsbrief uitgekomen. In deze nieuwsbrief lees je het standpunt op de fusie van de voorzitters van de VKK en FDG en Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk van de provincie Gelderland (Zorg en Welzijn). Daarnaast staan in de nieuwsbrief de hoofdlijnen van de fusie uit het visiedocument dat VKK en FDG gezamenlijk hebben opgesteld. Ook zijn voorzitters van verschillende dorpsraden en dorpshuizen geïnterviewd over hun standpunt t.a.v. de fusie. De nieuwsbrief fusie VKK FDG kun je hier lezen.