Groep Leefbaar Biezenmortel

Website gemaakt door de Groep Leefbaar Biezenmortel bestaande uit Rob Heijmans, Gaston van Iersel, Mark van Iersel, Piet Priems en Roland van de Pas. Wij zien net als vele uit ons dorp de leefbaarheid van Biezenmortel ernstig in gevaar komen. In dit geval heb je twee opties, namelijk niks doen en hopen dat het goed komt of actief actie ondernemen.

Wij hebben besloten om hier wel iets aan doen. We hebben ons namelijk ten doel gesteld deze problematiek aan te pakken, deze op de politieke agenda te zetten en hiervoor oplossingen aan te dragen.

Een eerste stap is begin 2007 gezet door zelf actie te ondernemen, wat heeft geresulteerd in een eerste positieve ontwikkelingen met betrekking tot de woningbouw in Biezenmortel. Hier bleek namelijk dat er al jaren een uitgewerkt bestemmingsplan was, waarbij volgens de originele planning de laatste woningen in 2005 gerealiseerd hadden moeten worden. Nu proberen we samen met de gemeente zo snel mogelijk tot bouw van woningen voor starters (en senioren) te komen.

Gelukkig worden op dit moment door de gemeente wel allerlei voorbereidingen getroffen, waarvan belangrijk wordt het soort en aantal woonhuizen dat gebouwd mag gaan worden. Ook het toewijzingsbeleid (voorkeursbehandeling voor (oud)inwoners Biezenmortel?) en de grondprijs zijn nog belangrijke zaken waarover de gemeente binnenkort beslissingen gaat nemen. De verwachting is dat ergens midden 2008 de eerste kavels beschikbaar komen en dat in de periode 2008-2010 alle huizen worden gebouwd.

Dit is voor Biezenmortel natuurlijk fantastisch, maar wat gebeurt hier na? De gemeente heeft wel plannen, maar wij hebben sterke twijfels of dit tijdig gerealiseerd kan worden en of het voldoende is voor een duurzame leefbaarheid van ons dorp. Gaan we dan weer 10-15 jaar wachten met bouwen?

Wat ons betreft niet! Er is dus NU ACTIE nodig!

Een eerste actie waar je aan kunt bijdragen is bij de ontwikkeling van het dorpsontwikkelingsplan. In het kort komt het erop neer dat (oud)inwoners gezamenlijk aangeven hoe ze willen dat hun dorp zich de komende 15 jaar ontwikkelt. Het betreft alle voorkomende zaken als woningbouw, verkeer, zorg, detailhandel, verenigingen, et cetera.

Locatie

Verenigde Staten
US