Dorpsontwikkelingsplan Vinkel

Binnen het reconstructieplan voor het gebied Maas en Meierij wordt aandacht besteed aan wonen, werken en leefbaarheid. De Reconstructiecommissie Maas en Meierij constateert dat de leefbaarheid op het platteland onder druk staat en wil dat voor een aantal dorpen dorpsontwikkelingsplannen worden gemaakt. Daarnaast worden ook andere initiatieven die de leefbaarheid versterken ondersteund. Het gemeentebestuur van Maasdonk heeft het PON opdracht gegeven om de vervaardiging van het dorpsontwikkelingsplan voor het kerkdorp Vinkel in samenwerking met de gemeente Maasdonk, de verenigingen, organisaties èn inwoners te begeleiden.

Locatie

Vinkel
Verenigde Staten
US