Zorgcoöperatie Bronckhorst – Pilot Keijenborg

Vanuit het Kennisnetwerk L&G begeleidt het expertisecentrum Krachtige kernen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen de pilot in Keijenborg waar inwoners zich sterk maken voor een oudedagvoorziening in hun dorp.

Aan de hand van deze pilot worden modules ontwikkeld voor dorpsinitiatieven. Onder andere over draagvlak, burgerkracht en zorg/welzijn in het dorp.

Zorgcoöperatie Bronckhorst UA, HAN Krachtige Kernen en ROC Graafschap College werken na de onderzoeksfase van deze pilot samen aan het verder vormgeven van de leefbaarheid en kwaliteit van leven in Keijenborg. Er wordt een kwartiermaker ingezet. Lees meer