Eerste geautomatiseerde haal-en brengpunt van de bieb geplaatst in gemeente West Maas en Waal

Op 10 januari is het eerste geautomatiseerde haal- en brengpunt voor boeken in Kulthurhus D’n Dulper in Boven-Leeuwen geopend. Daarmee kunnen bibliotheekleden uit Boven-Leeuwen via de website van de bibliotheek boeken reserveren en vervolgens ophalen en terugbrengen bij het onlangs geopende leespunt van de Bibliotheek in D’n Dulper.

Dichtbij
Bij het leespunt in Kulturhus D’n Dulper is een geautomatiseerd haal- en brengpunt geplaatst. Dit is een modern uitleenmeubel dat is voorzien van een Touch screen en een codescanner, waarmee de bibliotheekleden te lenen bibliotheekmaterialen en artikelen die zij terugbrengen zelf scannen. Het geautomatiseerde haal- en brengpunt is een nieuwe service van Bibliotheek Rivierenland, die de komende jaren op een aantal plekken in de regio zal worden ingezet. Manon Balfoort, adviseur marketing en communicatie van Bibliotheek Rivierenland vertelt: “Met het inrichten van leespunten en haal- en brengpunten zijn we ook aanwezig in de kleine kernen en maken we onze dienstverlening zo toegankelijk mogelijk voor onze klanten. Het voordeel voor onze klanten is dan ook dat zij hun bibliotheekmaterialen dicht bij huis kunnen ophalen en terugbrengen.”

Toegang tot hele collectie
Via de computer hebben bibliotheekleden toegang tot de hele collectie van Bibliotheek Rivierenland. Oscar van Doorn, voorzitter van Stichting Kulturhus D’n Dulper: “Je kunt thuis uit de collectie kiezen of op de PC van de bibliotheek die in D’n Dulper staat. Je krijgt een mail wanneer je bestelling is afgeleverd en je kunt boeken halen en terugbrengen op een zelf gekozen moment.”

Totstandkoming van een geautomatiseerd haal- en brengpunt
Een drietal jaar geleden nam het bestuur van Kulturhus d’n Dulper het initiatief waardoor er een beperkte collectie kwam die twee avonden per week werd bemand. De collectie is in het kader van het programma ‘de Bibliotheek op school’ omgebouwd tot jeugdcollectie en staat nu op de Mariaschool die zich ook in het Kulturhus bevindt. In D’n Dulper werd eind vorig jaar voor volwassenen een leespunt ingericht met tijdschriften, kranten, een computer en een zogenaamde Boekspot (waar dorpsbewoners hun eigen boeken kunnen uitlenen). Nu is daar dus het haal- en brengpunt bij gekomen. Deze faciliteit is tot stand gekomen door samenwerking met het Kulturhus, de gemeente West Maas en Waal en Bibliotheek Rivierenland. Van Doorn: “Nu is er een onbemand punt dat tijdens alle openingstijden van d’n Dulper te gebruiken is met twee wekelijks aanvoer van bestelde boeken.”

Wat kun je doen als je dit ook wil?
Bibliotheek Rivierenland is in gesprek met diverse partijen in verschillende gemeenten binnen haar werkgebied. Dorpen die interesse hebben in een geautomatiseerd haal- en brengpunt kunnen contact opnemen met Bibliotheek Rivierenland. De contactpersoon voor dit project is Erica de Winter, manager bibliotheken, tel. 0344-639940 of erica.dewinter@bibliotheekrivierenland.nl. “Voor het plaatsen van deze voorziening is er om te beginnen een openbare ontmoetingsruimte nodig om een leespunt of haal- en brengpunt te kunnen inrichten. Ook is daarvoor een startinvestering benodigd. En de plek moet als vanzelfsprekend voorzien zijn van stroom en internet”, aldus Manon Balfoort.

Subsidie
Ten behoeve van ‘het verbeteren tot de toegang van de bibliotheek voor inwoners van kleine kernen door het installeren van inname- en uitleenpunten’ heeft Bibliotheek Rivierenland een subsidie van  €39.375,-  ontvangen van de provincie Gelderland, lees hier het persbericht. Goed nieuws voor de Bibliotheek, maar zeker ook voor de kleine kernen in het Rivierengebied! Alvast veel leesplezier gewenst!

 

Josien Durieux