Dorpsontwikkelingsplan Linden

Bij de ontwikkeling van het dorpsontwikkelingsplan Linden (2007) zijn zo veel mogelijk Lindenaren uitgenodigd om mee te denken en te praten over de huidige en toekomstige leefbaarheid van hun dorp. Een dorpsontwikkelingsplan (dop) kijkt vooruit en geeft antwoord op de vraag hoe inwoners het leven in hun dorp beoordelen en wat zij vinden van de verdere ontwikkeling van hun dorp. Een dop doet tevens voorstellen voor acties die de leefbaarheid van het dorp bevorderen. De gemeente Cuijk heeft het PON/Telos als partner gevonden voor de operationalisering van het dorpsontwikkelingsplan.

Locatie

Linden Cuijk
Verenigde Staten
US