Artikelenreeks Movisie: Decentralisatie zoekt vrijwilligersorganisatie. Deel 1: Doe-geroep vanaf de zijlijn

Afbeelding bij Doe-geroep vanaf de zijlijn

Vrijwilligersorganisaties kunnen op verschillende manieren oplossingen bieden bij de decentralisaties. Dat ze dat ook willen, blijkt uit onderzoek in ’s-Hertogenbosch waar 40% van de organisaties al diensten aanbiedt als dagbesteding, ontmoetingsactiviteiten of huisbezoek en nog eens 10% dit wil gaan doen.
 
Er wordt een steeds groter beroep gedaan op vrijwilligers. Om te zorgen voor mensen die dat nodig hebben, of om een publieke voorziening zoals een zwembad in stand te houden. Ook vergroot vrijwilligerswerk de sociale omgeving van mensen. Genoeg kansen voor vrijwilligersorganisaties om samen met gemeenten en welzijnsinstellingen een sterk vangnet te vormen in de decentralisaties, zou je denken.

Maar gemeenten lijken zich te richten op de individuele burger. En omarmen burgerinitiatieven vanuit de ‘doe-democratie’. Het georganiseerde vrijwilligerswerk staat aan de kant en wacht af. Hoe kantelen gemeente en vrijwilligersorganisatie meer naar elkaar toe?

> Ga naar het artikel 'Doe-geroep vanaf de zijlijn'

> Lees de artikelenreeks ‘Decentralisatie zoekt vrijwilligersorganisatie.’