Vriend in the picture: Esselink Hoveniers

Welk bedrijf hebben we voor ons?

Esselink Hoveniers heeft in de veertig jaar van haar bestaan vele prijzen verdiend met creatieve, innovatieve, tijdloze en duurzame ontwerpen. Naast het ontwerpen en inrichten van tuinen, parken en landschappen wordt Esselink Hoveniers ook benaderd om pleinen, grafmonumenten, columbaria en gevelbegroeiing vorm te geven. “Ons ontwerpbureau ‘De Hofmeesters’ heeft de dorpskern van Zieuwent ontworpen, waarmee Zieuwents Belang onlangs de dorpsvernieuwingsprijs heeft gewonnen”, vertelt Harry Esselink. “Bij het maken van zo’n plan kun je onmogelijk achter de tekentafel blijven zitten. We luisterden naar wensen en ideeën, eisen en voorschriften van omwonenden, ondernemers maar ook van politie en brandweer. We vinden het belangrijk dat de ideeën uit de gemeenschap worden meegenomen zodat mensen zich herkennen in het ontwerp.” Esselink Hoveniers kenmerkt zich dan ook niet door een bepaalde stijl. “We kunnen ons verplaatsen in ieders wens, zonder onze eigen smaak erop te plakken, zo ontstaat een grote diversiteit”, aldus Harry Esselink.

Waarom is Esselink Hoveniers Vriend van de VKK Gelderland geworden?

Ongeveer 10 jaar geleden werd hoveniersbedrijf Harry Esselink benaderd door Reiny Dijkstra, destijds bestuurslid, nu voorzitter van de Stichting Vrienden van de VKK. Over zijn beweegredenen om Vriend van de VKK te worden licht hij toe: “Ik woon zelf in De Heurne, een kleine kern in de gemeente Aalten. Je merkt dat als inwoners zelf actief bijdragen, de leefbaarheid in zo’n kleine kern verbetert. Hier hebben we bijvoorbeeld veel vrijwilligers die bij de stichting ’t Olde Karrespoor wandelpaden hebben aangelegd en nu onderhouden. Ook zijn de vrijwilligers actief bij het aanpassen van een kunstwerk. Dat er een vereniging bestaat die actief burgerschap versterkt, ondersteunt en goede voorbeelden uitdraagt was voor mij reden om Vriend te worden”.

Wat is de relatie van het bedrijf met leefbaarheid?

“Zoals ik eerder al vertelde, zijn we betrokken geweest bij het inrichtingsplan voor het dorpsplein van Zieuwent. De geschiedenis leert dat inwoners van dit dorp al lange tijd het dorpsbelang voor eigen belang laten gaan. Die instelling geeft het ontwerpproces vaart en je wordt er enthousiast van.”

> Link naar inrichtingsplan dorpskern Zieuwent.pdf

Ook in Bredevoort heeft Esselink Hoveniers aan een bijzonder project gewerkt. De gemeente gaf opdracht om mensen meer bij de geschiedenis te betrekken en tevens bezoekers van de Slingeplas te bewegen om ook het boekenstadje te bezoeken. “We wilden iets aan het landschap toevoegen om mensen nieuwsgierig te maken en zo een route naar Bredevoort af te leggen. Hiervoor is een serie kunstobjecten gemaakt van Cortenstaal. In ieder object leest de voorbijganger stukje geschiedenis. Na het voltooien van de route is het verhaal compleet en lees je de uitvoerige geschiedenis van het stadje op tien pagina’s van Cortenstaal op de zijmuur van de voormalige school”.

       

 

 

 

 


Links:
>
http://www.esselinkhoveniers.nl/NL/projecten/bredevoort.aspx
> http://www.filmaalten.nl/nieuws/2010/09/kunstwerken-herinneren-aan-vestingverleden-bredevoort.html

De toekomst van het platteland in de ogen van een hovenier

Harry Esselink merkt dat groen steeds waardevoller wordt. “Patiënten die uitkijken over een groen gebied genezen gemiddeld een dag sneller dan wanneer ze uitkijken over gebouwen. Planten nemen veel fijnstof op en in het kader van de gezondheid krijgt groen daarom steeds meer aandacht”.

Ook is er een verandering in overheidsland wat gevolgen heeft voor hoveniers.  “We merken dat de gemeente zich terug trekt en bijvoorbeeld bezuinigt op groenonderhoud, maar de beleving moet gelijk blijven. Als bedrijf krijgen wij de opdracht om een plan te maken waarbij de gemeente de aanleg financiert en ondernemers of omwonenden het onderhoud voor hun rekening nemen. We geven daar invulling aan door bijvoorbeeld gevelbegroeiing toe te passen. Bij zo’n omslag stuit de gemeente eerder op weerstand uit de samenleving dan wij als ondernemers. Ons voordeel is dat we als bedrijf los staan van die wrijving. Daarom is het voor ons makkelijker om contact te maken en mensen mee te krijgen door met ervaringsverhalen juist de positieve aspecten van zo’n omslag onder de aandacht te brengen.”

De VKK wenst Harry Esselink en zijn medewerkers een stralend groene toekomst tegemoet!

Josien Durieux