Onderzoek naar de sociale cohesie in Nederwetten

De Denktank Sociale cohesie van de dorpsraad van Nederwetten wilde graag weten hoe men de binding en betrokkenheid bij het dorp kan behouden en versterken. De denktank heeft een aantal ontwikkelingen gezien die aanleiding zijn voor onderzoek: men constateert dat de aanwezige voorzieningen in het dorp niet zijn toegerust om in de behoeften van de vergrijzende bevolking van Nederwetten te voorzien; er zijn geen goede ontmoetingsplekken voor jongeren en ouderen; de bijeenkomsten van de dorpsraad trekken weinig jongeren en men voorziet het risico dat Nederwetten een slaapdorp wordt. Is deze situatie herkenbaar? Lees dan het rapport van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR. Lees meer over dit onderzoek op de projectwebsite.

Nederwetten is een dorp ten noordoosten van Eindhoven. Met ongeveer 800 inwoners is Nederwetten de kleinste van de drie kernen van de gemeente Nuenen. De voorzieningen in het dorp bestaan uit een kerk, een basisschool en twee restaurants. De (brede) school is gevestigd in een nieuwe multifunctionele accommodatie, De Koppelaar, waarin ook ruimte is voor het dorpshuis. Er is een divers verenigingsleven.

 

Al snel bleek dat de opdracht voor de Denktank te complex was om dit zelf uit te voeren. Daarom heeft de Denktank in het voorjaar van 2012 de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit en Research Center (Wageningen UR) benaderd om daarbij te helpen. Met name de volgende vragen waren van belang:

  • Op welke wijze kan de gemeenschapszin in het dorp vorm krijgen en vergroot worden?
  • Welke activiteiten kunnen betekenis geven aan de sociale cohesie in het dorp?
  • Hoe kan de leefbaarheid op termijn in stand worden gehouden?

De resultaten uit het onderzoek hebben uiteindelijk bijgedragen aan het opzetten van vier pilotprojecten: (1) de buurt/belbus, (2) vrijetijdsbesteding, (3) voor/met elkaar koken, en (4) een boodschappen-/klussendienst. Deze pilotprojecten zijn tot stand gekomen op basis van ideeën en wensen van bewoners, en omgezet in concrete activiteiten.