Inventarisatie Verkeersveiligheid

Leden van de VKK hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep begin september om verkeersknelpunten in te dienen. 14 dorpen en buurtschappen, van Almen tot Zwolle, hebben gereageerd. Deze knelpunten zijn doorgegeven aan Regionaal Steunpunt Oost van Veilig Verkeer Nederland die op haar beurt heeft aangegeven waar zij infrastructureel advies en procesbegeleiding kan bieden. Zodoende zijn al enkele dorpen bezocht door een verkeersconsulent van VVN die de dorpsbelangenorganisatie advies heeft gegeven wat de dbo op haar beurt kan inzetten om het knelpunt op de agenda van de wegbeheerder of politiek te krijgen.

Aandacht voor verkeersknelpunten
De inventarisatie laat duidelijk zien dat verkeersknelpunten niet altijd eenvoudig opgelost kunnen worden. Dit geldt zelfs voor dorpen waar een dorpsplan is gemaakt en waar het verkeersknelpunt een gemeenschappelijk ervaren probleem betreft dat is bekeken in samenhang met andere thema’s.

De VKK gaat op basis van deze inventarisatie aandacht vragen voor het oplossen van verkeersknelpunten in kleine kernen bij de SVG’s (Samenwerkingsgebieden Verkeersveiligheid Gelderland).

Input verkeersknelpunten nog welkom
Dorpen waar zich verkeersonveilige situaties voordoen kunnen deze alsnog indienen voor de  inventarisatie. Zij komen daarmee ook in aanspraak voor procesbegeleiding of infrastructureel advies vanuit Veilig Verkeer Nederland. Stuur een mail naar josiendurieux@vkkgelderland.nl

Josien Durieux