Eigen regie met duurzame én sociale energie! Inspiratie uit Groningen

Eigen regie met duurzame én sociale energie!

Lokaal samen aan de slag met energie en hier ook zelf het geld voor verdienen? Dat kan! Met deze insteek is op 19 september 2013 de coöperatie 'Groninger Energie Koepel' U.A. (GrEK) opgericht. Initiatiefnemers zijn de dorpsverenigingen Midwolde-Pasop, Garnwerd e.o., vereniging voor dorpsbelangen Zijldijk en coöperatieve vereniging Grunneger Power U.A. De oprichting is tot stand gekomen met hulp van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen.

http://groningerdorpen.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=565:eigen-regie-met-duurzame-en-sociale-energie&catid=190:2013-05

of kijk op:

www.grek.nl