Wat is een Dorpsbelangenorganisatie

Bent u één van de initiatiefnemers in uw dorp voor het opstarten van een dorpsbelangenorganisatie? Hier leest u er meer over! De VKK helpt u graag op weg om te komen tot een dorpsbelangenorganisatie.

Dorpsplatform / leefbaarheidsgroep / dorpsbelang / dorpsraad / raad van overleg / leefbaarheidscomité

Het 'beestje' dorpsbelangenorganisatie kent vele namen! Belangrijker is duidelijkheid en eensgezindheid over de functie van de organisatie. Klik hieronder op één van de aspecten die van belang zijn bij het oprichten van een organisatie voor het dorpsbelang. Hieronder kunt u alvast de brochure 'samenwerken aan een leefbare kleine kern' downloaden.

Hoe start je een dorpsbelangenorganisatie op?

Waar begin je? En met wie? De VKK biedt een stappenplan om een dbo op te starten en kan de initiatiefgroep ook in het proces begeleiden.

Stichting, vereniging of informele groep

Kunnen inwoners lid worden van de dorpsbelangenorganisatie en betuigen zij daarmee steun aan de vereniging? Of kiest het bestuur van de dorpsbelangenorganisatie liever niet voor het bijhouden van een ledenadministratie, maar organiseert zij wel open bijeenkomsten die vrij toegankelijk zijn? Is een rechtspersoonlijkheid eigenlijk wel nodig of kan een dorpsbelangenorganisatie ook functioneren als informele groep?

Rol, functie en activiteiten

Hoe is de dorpsbelangenorganisatie intern georganiseerd? Wat is de taak van bestuursleden en hoe formeel of informeel gaat de club te werk? Is het een adviesgroep, denktank of motivatieteam voor het dorpsbewoners en gemeente? Werkt de dorpsbelangenorganisatie zelf aan projecten of helpt zij initiatiefnemers uit het dorp verder? Loopt de dorpsbelangenorganisatie vooruit op beleid, of formuleert zij namens het dorp een gedragen reactie? 

Samenstelling bestuur

Het gaat er niet om wie je bent maar wie je kent! Die wijsheid past vrij goed bij de typering van bestuursleden van een dorpsbelangenorganisatie. Samen kennen de bestuursleden het hele dorp en hebben zij nuttige contacten. Zij zijn toegankelijk, makkelijk benaderbaar en hebben het vertrouwen van inwoners. Het dragen van veel verschillende petten heeft zijn voor- en nadelen.

Ondersteuning vanuit de gemeente

Heeft de gemeente een kleine kernenbeleid, dorpennotitie of leefbaarheidsvisie? Aan welke gemeentelijke doelstellingen kan een dorpsbelangenorganisatie bijdragen en welke ondersteuning vanuit de gemeente staat daar tegenover? Wie zijn aanspreekpersonen op gebied van leefbaarheid en actief burgerschap?  

Samenwerking en relatie met anderen

Hoe verhoudt de dorpsbelangenorganisatie zich met andere instanties die in het dorp gevestigd zijn zoals het dorpshuis/Kulturhus/MFC, sport- muziek en andere verenigingen, stichtingen, organisaties, ondernemers en onderwijs? En hoe gaat de dorpsbelangenorganisatie om met lokale of regionale organisaties die het dorp als werkveld hebben zoals een woningbouwcorporatie, welzijnsorganisatie, natuurbeheerder of recreatieschap? Vormt zij de verbinding of legt zij de verbinding?

Draagvlak in het dorp

Welke onderwerpen zijn belangrijk voor het dorp en moeten op de agenda van de dorpsbelangenorganisatie? Waarvoor willen inwoners zich inzetten of sterk maken? Maar ook: weet wanner het niet mogelijk is om als dorpsbelangenorganisatie een standpunt in te nemen omdat men het er in het dorp geen overeenstemming is. Ken je grenzen!