‘Oudere ouderen’ gaan vooral het platteland problemen opleveren

‘Oudere ouderen’ gaan vooral het platteland problemen opleveren

Nederland staat aan de vooravond van een dubbele vergrijzing. Het aandeel 65-plussers in de Nederlandse bevolking neemt naar verwachting toe van 16% in 2012 tot 25% in 2040, en daarbinnen stijgt vooral het aantal ‘oudere ouderen’ sterk: 14% van de Nederlandse bevolking is 75-plusser in 2040. De huidige ‘jonge ouderen’ (65-75 jaar) zijn veel actiever en kapitaalkrachtiger dan eerdere generaties ouderen. Dat is goed nieuws voor bijvoorbeeld de vrijetijdssector. Slecht nieuws is er vooral voor de krimpregio’s op het platteland. Hier veroorzaakt vergrijzing het meeste pijn, zowel in de zorgsector als op de woningmarkt.

Dit concludeert het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in zijn vandaag verschenen rapport Vergrijzing en Ruimte: gevolgen voor de woningmarkt, vrijetijdsbesteding, mobiliteit en regionale economie.

Lees meer:

http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2013/vergrijzing-en-ruimte

Of

download rapport "VERGRIJZING EN RUIMTE"
Gevolgen voor de woningmarkt, vrijetijdsbesteding, mobiliteit en regionale economie

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2013_Vergrijzing%20en%20ruimte_450.pdf

In Binnenlands Bestuur (sociaal)

Ouderen nemen platteland over

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/ouderen-nemen-platteland-over.9069702.lynkx