'Overheid moet zorgen voor breedband in buitengebied' Gelderland

'Overheid moet zorgen voor breedband in buitengebied'

De overheid moet zelf zorgen voor snel internet in de buitengebieden. Want is een breedbandverbinding eigenlijk geen nutsvoorziening? Bij de aanleg van breedbandverbindingen moet de provincie zich niet afhankelijk van de markt opstellen. Die oproep deden de aanwezigen tijdens een bijeenkomst van de provincie Gelderland samen met de Vereniging Kleine Kernen (VKK).

Lees meer:

http://www.gelderland.nl/?id=24115

en

  • Roep om snel internet in krimpregio's

http://www.kennisplatformbewoners.nl/node/5463

  • Provincie Drenthe wil breedband voor alle Drenten

http://www.kennisplatformbewoners.nl/node/5639

  • Snel internet voor Friezen in buitengebieden

http://www.kennisplatformbewoners.nl/node/5442

  • Overijssel gaat voor een open, toekomstvast en provinciedekkend breedbandnetwerk.

http://www.overijssel.nl/thema%27s/economie/breedband/

  • Informatieavond digitale bereikbaarheid

http://www.kennisplatformbewoners.nl/node/5721