Informatieavond digitale bereikbaarheid

De provincie Gelderland en de VKK Gelderland nodigen u uit om op maandagavond 1 juli 2013 aanwezig te zijn bij de informatiebijeenkomst over digitale bereikbaarheid. Deze avond wordt gehouden in het Streekhuus te Zelhem en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).

Enige tijd geleden hebben we geïnventariseerd welke dorpsbelangenorganisaties bezig zijn met het maken van een plan om breedband te realiseren in hun dorp en/of  het  omliggende buitengebied. De dorpen die gereageerd hebben ontvangen deze uitnodiging. Tevens zijn enkele gemeenten uitgenodigd via de contacten die de provincie heeft met deze gemeenten.

Zoals u weet is de provincie Gelderland gestart met het ontwikkelen van beleid t.a.v. het verbeteren van de digitale bereikbaarheid op het Gelderse platteland. Met name de gebieden die onrendabel zijn voor de commerciële bedrijven (o.a. Reggefiber) hebben de aandacht van de provincie. Komend najaar ontvangen de statenleden een brief met daarin voorstellen voor het beleid voor volgend jaar. Ter voorbereiding van het schrijven van deze brief en om u te informeren over het huidige beleid is besloten om nog voor de zomervakantie deze informatieavond te houden.

Bijgaand treft u het programma aan voor deze avond  en een vragenformulier. Met dit vragenformulier inventariseren we alvast hoe ver u bent met uw initiatief. Wilt u dit formulier uiterlijk 24 juni sturen naar a.garretsen@gelderland.nl

Graag ontvangen wij een mail van u met de namen van de personen die op 1 juli aanwezig zijn. Alvast bedankt! Deze mail sturen naar: info@vkkgelderland.nl

 

Met vriendelijke groet,
mede namens Carine Verheggen, Martijn Bruil en Anne Garretsen van de provincie Gelderland,

Peter van Heek
coördinator VKK Gelderland