Mogelijk vrachtwagenverbod in Sinderen

Op 15 april 2013 heeft de gemeenteraad van gemeente Oude IJsselstreek tijdens een zgn. “raadsrotonde” in het Buurtschapshuis van Sinderen besloten dat er een proef komt met een geslotenverklaring voor vrachtverkeer m.u.v. bestemmingsverkeer. De aanleiding was het grote aantal vrachtwagens dat dagelijks door de bebouwde kom van Sinderen rijdt. Het vrachtverkeer veroorzaakt onveilige situaties, met name voor fietsende schoolkinderen  en daarnaast overlast voor de aanwonenden. Twee leden van de uitwerkgroep Verkeer, Marjon Groot Nibbelink en Herbert Beeks, vertellen over de totstandkoming van de geslotenverklaring.

Dorpsplan als aanleiding voor werken aan verkeersveiligheid
Groot Nibbelink: “Tijdens het dorpsplan dat in 2010 in Sinderen is gemaakt was verkeersveiligheid al een thema. Er is contact opgenomen met de gemeente, maar die leek niet veel actie te ondernemen om de problemen op te lossen. Er werden wel beloftes gedaan door de wethouder, maar met name op het punt van de vrachtwagens kwam het niet tot actie. Als dorpsbelangenorganisatie zijn we altijd in gesprek gebleven, maar de zomer van 2012 was wel een  dieptepunt. De leden van  de uitwerkgroep hadden op dat moment alles gedaan  dat  zij konden bedenken en ze vroegen zich af wat ze nog konden doen. Een overleg  het voltallige bestuur van Sinderens Belang volgde (1 van deze bestuursleden zat altijd al in de uitwerkgroep Verkeer, red.) en er is besloten om i.p.v. het college van B&W de verschillende gemeenteraadsfracties te benaderen.” Beeks: “We hebben de diverse fracties eerst afzonderlijk gesproken om de situatie uit te leggen en om van hen te horen hoe zij er over dachten. Op die manier kun je de verschillen per fractie ook te weten komen. Ook is er veel contact geweest met afzonderlijke raadsleden.” Door de vele acties die de uitwerkgroep al had gedaan waren de fracties er vrij snel van overtuigd dat er iets moest gebeuren en werd er een werkbezoek gepland. Dit vond plaats op 13 februari 2013. Na afloop van het bezoek werd afgesproken dat 2 maanden later de gemeenteraad weer naar Sinderen zou komen om verder over de situatie te praten.

Verkeersbesluit
Groot Nibbelink: “Tijdens de raadsrotonde is afgesproken dat er een langdurige proef komt met een vrachtwagenverbod, mogelijk 1 of 2 jaar. Omdat dit langer is dan 3 maanden, moet de gemeente hiervoor een verkeersbesluit nemen.  Als het verkeersbesluit officieel van kracht is,  kan de politie  handhavend optreden en moeten de makers van navigatiesoftware ook rekening houden met de veranderde verkeerssituatie. Want dat is vooral een probleem. Een groot deel van de vrachtwagens komt niet uit de streek, maar is sluipverkeer. De chauffeurs vertrouwen alleen op hun navigatie met als gevolg dat hier ook internationaal vrachtverkeer door het dorp komt. Om 5 uur ’s-morgens begint het vaak al, allerlei soorten vrachtwagens, met opleggers en aanhangers. De ramen trillen en de woningen kraken. Jonge kinderen uit de buurt worden er ook wakker van.” Beeks voegt er aan toe: “Ik heb voorafgaand aan het raadsbezoek eens geturfd hoeveel vrachtwagens er overdag op een willekeurig tijdstip in 2 uur tijd door de straat kwamen en ik kwam op 63 stuks. Dit is ook aangegeven tijdens het raadsbezoek op 13 februari en de gemeenteraadsleden waren hiervan wel onder de indruk.“

Wanneer gaat de proef beginnen?
Groot Nibbelink: “Dat wordt nog besloten. Het is de bedoeling van de uitwerkgroep en de gemeente dat het nationale en internationale vrachtverkeer zoveel mogelijk gaat rijden op de A18 en de provinciale wegen. Het weren van de vrachtwagens uit Sinderen en van de wegen om Sinderen is mogelijk met een zgn. “blokverbod”. Een deel van dat blok ligt echter ook in de gemeente Aalten en de contactpersoon van onze gemeente heeft aangegeven dat ook eerst met hen overlegd moet worden. Dit gaat binnenkort gebeuren.”

 

Het blok waarbinnen 60 kilometer zou moeten gelden. De weg door Sinderen is geen provinciale weg. De afstand van Varsseveld naar Aalten bedraagt zo’n 8 kilometer. Een strook ten noorden van de weg Aalten-Dinxperlo hoort bij de gemeente Aalten.

Er kunnen meer kleine kernen zijn in Gelderland met hetzelfde probleem; één hoofdweg door het dorp waar alle verkeer overheen komt, waardoor er veel overlast ontstaat voor omwonenden. Wat zou u de belangenorganisaties van die dorpen als advies mee willen geven?

  • Toon initiatief naar de gemeenteraad. Dit wordt door veel gemeentes op prijs gesteld.
  • Bedenk ook wat je wilt laten zien. Het was het mooist geweest als het raadsbezoek overdag had plaatsgevonden, zodat de raadsleden de verkeersdrukte hadden kunnen ervaren. Helaas kon dat niet en moest het ’s-avonds. We hebben echter een van de plaatselijke loonwerkers bereid gevonden om op diverse plaatsen in het dorp een trekker langs een vrachtwagen met oplegger te laten rijden. Zo konden de raadsleden zien hoe smal sommige stukken weg waren voor dat soort verkeer, hoeveel geluidsoverlast er kon zijn, en hoe ongeschikt zulke grote transporten dus zijn voor de kom van Sinderen. Dit maakte veel indruk bij de aanwezige raadsleden.
  • Verdiep je in de technische kant van de zaak.
  • Doe veel vooronderzoek. De raadsleden waren verrast hoeveel werk de uitwerkgroep in aanloop naar het raadsbezoek al had gedaan.
  • Investeer in contact met de gemeenteraad. Met een aantal gemeenteraadsleden is veelvuldig contact geweest. Zij kenden de situatie goed en waren doordrongen van het feit dat er op korte termijn iets moest gebeuren. Laatst gebeurde er nog een ongeluk in de kom en niet veel later belde een van de raadsleden? al op om te horen wat er precies was gebeurd. Dat geeft wel een zekere betrokkenheid aan.
  • Hou er rekening mee dat het proces om tot iets te komen lang (meerdere jaren) kan duren.
  • Werk goed samen met de dorpsbelangenorganisatie. Zo voorkom je dat de uitwerkgroep gezien wordt als een soort actiegroep die strijdt tegen een specifiek probleem. We zijn als werkgroep onderdeel van Sinderens Belang en worden  daardoor ook serieus genomen. Dat het draagvlak onder de bevolking voor wat we willen bereiken in de afgelopen tijd is toegenomen, helpt ons ook daarbij. De gemeente heeft in de gaten dat de overlast geen tijdelijke oprisping is.
  • Kom informatie ophalen in Sinderen! In dorpen waar een dergelijk probleem al heeft gespeeld is vaak nog veel informatie aanwezig over hoe sommige zaken aangepakt kunnen worden.

 

Edwin Vriezen