Waarom hecht de Europese Commissie zo aan Community Led Local Development?

Waarom hecht de Europese Commissie zo aan Community Led Local Development?

 21 maart 2013

Het is opmerkelijk om te zien dat waar de Europese Commissie groot voorstander is van een goede bottom-up-aanpak, dit in Nederland nog amper aandacht krijgt in het toekomstige plattelandsontwikkelingsprogramma.

De Commissie is van mening dat de Leader-aanpak van ‘door de gemeenschap geïnitieerde lokale ontwikkeling’ (dat is de formele Nederlandse vertaling van CLLD, Community Led Local Development) een effectief en efficiënt instrument is voor plattelandsbeleid. CLLD daagt lokale gemeenschappen en organisaties uit om bij te dragen aan slimme, duurzame en inclusieve groei, territoriale samenhang en specifieke beleidsdoelen.

Door Henk Kieft

Lees meer:

http://www.netwerkplatteland.nl/waarom-hecht-de-europese-commissie-zo-aan-community-led-local-development