Leven op platteland verbeterd (SCP dorpenmonitor)

Leven op platteland verbeterd

 

De leefsituatie op het platteland is de afgelopen tien jaar verbeterd. In 2010 was er nauwelijks nog verschil tussen platteland en stad, zo blijkt uit De dorpenmonitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Lees meer:

http://www.vngmagazine.nl/nieuws/14306/leven-op-platteland-verbeterd

De dorpenmonitor

Ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners
 
Download rapport:

Uit het persbericht:

 De Dorpenmonitor. Ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners  Den Haag, 2 mei 2013

 

  • In afgelegen dorpen – vooral de grotere – is de werkloosheid hoger dan in dorpen bij steden. In kleine afgelegen dorpen komt meer armoede voor (5,5% tegen 4,6-4,7% in de andere dorpen).
  • Kleine afgelegen dorpen in krimpgemeenten ontwikkelden zich minder gunstig dan vergelijkbare dorpen in gemeenten zonder krimp.
  • In vergelijking tot stedelingen (32%) zijn dorpsbewoners minder vaak hoogopgeleid, vooral in kleine afgelegen dorpen (19%).
  • In kleine afgelegen dorpen met een bijzonder mooie landschappelijke ligging is het leven beter dan in dorpen met een minder mooie ligging. De relatief welvarende bewoners zijn er tevreden en ervaren weinig overlast. De lokale gemeenschap floreert.
  • Hoewel voorzieningen ver weg liggen, heeft 7% van de bewoners van de kleine afgelegen dorpen geen auto. Dit zijn overwegend oudere vrouwen.
  • Tweeverdieners in de dorpen rond de stad leggen per dag minder kilometers af (42 km) dan tweeverdieners in de stad (46 km). In de overige dorpen leggen tweeverdieners beduidend meer kilometers af (55-58 km).
  • Dorpsbewoners hebben meer en prettiger contact met buren en buurtgenoten dan stedelingen. Dit contact speelt zich vaker af in sportverenigingen, basisscholen, buurthuizen en cafés. Dorpsbewoners helpen hun buren niet vaker en ze voelen zich even vaak sociaal geïsoleerd.
  • Dorpsbewoners zijn niet vaker lid van een vereniging voor vrijetijdsbesteding, maar zetten zich er wel vaker als vrijwilliger voor in. Ook spannen zij zich vaker in voor de leefbaarheid van hun buurt. De leefsituatie op het platteland is de afgelopen tien jaar verbeterd, maar minder dan in de steden. Er is in 2010 nauwelijks nog verschil tussen platteland en stad.

Dit zijn enkele conclusies uit de SCP-publicatie ‘De dorpenmonitor. Ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners’ die op 2 mei is verschenen onder redactie van  ir. Anja Steenbekkers en dr. Lotte Vermeij.