Actief burgerschap loont

Actief burgerschap loont


Voor het welslagen van burgerinitiatieven heb je voortrekkers nodig. We kennen de ‘expert activist’, het type denker en overlegger, en de ‘everyday maker’, meer het type doener. Wanneer beide typen samenkomen in ‘allrounders’, dan is de kans op slagen het grootst, zo leert het project Duurzaam Dorp Overijssel.

Lees meer:

http://dms01.saxion.nl/C125767F003C5FE9/All+documents/7826F066EF7B5E8EC1257A87004A1054/%24File/actief%20burgerschap%20loont.pdf