Vereniging Nederlandse Gemeenten over Krimp

VNG publiceert regelmatig nieuws m.b.t. bevolkingsdaling.

In de regio’s waar de bevolking krimpt en de vergrijzing en de ontgroening zichtbaar zijn, ontstaan initiatieven die de moeite waard zijn om te worden doorverteld, bestudeerd, gekopieerd en verbeterd. In de publicatie 'Krimp door verbinding' is een aantal van die bijzondere en creatieve initiatieven gebundeld.

In de publicatie 'Krimp door verbinding' leest u een breed scala aan denk- en oplossingsrichtingen rond de problematiek van bevolkingsdaling.

De publicatie gaat in op de volgende thema's:

  • wonen en ruimte
  • leefbaarheid en voorzieningen
  • financiën
  • onderwijs
  • zorg en sociale draagkracht
  • economische vitaliteit en arbeidsmarkt

 NB
Deze publicatie is samengesteld door het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (NNB), waarin de ministeries, IPO, VNG en de drie krimpregio's participeren.

 

Hierbij de links naar de betreffende artikelen:

Kennisagenda bevolkingsdaling: bundeling van kennis over krimp

Experimenten bevolkingsdaling onder de loep