Inspiratiedag 2012: Samen Nog Sterker

We kijken terug op een geslaagde en inspirerende dag. De opkomst was goed en zodoende kon er ook goed ge(net)werkt worden.

In twaalf werksessies zijn kennis en ervaring gedeeld. Per werkessie hebben de deelnemers de 'eye openers' genoteerd. U vindt ze in de bijlage. De werksessies waren:

 1. Hoe lopen “de hazen” bij de Gemeente? 
 2. Online verbinden en samenwerken
 3. De Buurtontmoetingsplek (BOP)
 4. Uw dorpsvoorziening een sociale onderneming?
 5. Gezamenlijk programmeren in de Programmaraad
 6. Past een coöperatie als samenwerkingsmodel?
 7. Behoefte onderzoek en Actief burgerschap
 8. Samen ontwerpen aan je dorp!
 9. Burgerparticipatie. Mooi, maar het vraagt wel meer van de vrijwilligers
 10. Conditietest als basis voor samenwerking
 11. Samen een probleem oplossen, .... kansen op subsidie
 12. Kijk over de grenzen van je eigen dorp

Verslag inspiratiedag 6 oktober

Op zaterdag 6 oktober jl was er een gezamenlijke dag voor leden van de VKK en leden van de FDG om geïnspireerd te raken, kennis op te doen, ervaringen te delen en contacten te leggen met collega’s in het werkveld. De dag stond in het thema van SAMENWERKEN, dat was bij alle twaalf werksessies dan ook de leidraad.

De deelnemers werden enthousiast ontvangen door Nicolette Verkleij (FDG) en Peter van Heek (VKK) in het Streekhuus Zelhem, beiden verantwoordelijk voor het opzetten en uitwerken van deze inspiratiedag. Daarna heette Willy Waalderbos, voorzitter van de werkorganisatie VKKFDG, de deelnemers welkom. Naast de werksessies en het netwerken bleken ook veel deelnemers te zijn gekomen voor de informatie over de nieuwe subsidieregeling van de Provincie Gelderland.

Toelichting gedeputeerde op nieuwe subsidieregeling Gemeenschapsvoorzieningen en Leefbaarheid

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk praatte de aanwezigen bij over de nieuwe insteek van de provincie: minder subsidieregels, minder aanvraageisen, maar ook meer vanuit bestaande accommodaties, gericht op het behalen van maatschappelijke doelstellingen en verdeeld over een aantal aanvraagrondes of tranches (zie ook artikel Statenvoorstel gemeenschapsvoorzieningen en leefbaarheid, klik hier voor het subsidievoorstel). De reacties uit het publiek waren verdeeld. Veel deelnemers moesten de informatie eerst even laten bezinken, anderen stelden vragen over hun eigen situatie en of zij met hun organisatie of doelstelling nu nog wel in de regeling zouden vallen. Helaas kon de gedeputeerde, omdat de regeling nog geen definitieve vorm en inhoud heeft, niet elke vraag beantwoorden. Daarom werd er niet veel tijd genomen om over dit onderwerp te discussiëren en gingen de deelnemers snel de werksessies in.

Twaalf werksessies

In iedere werksessie kwam het algemene thema SAMENWERKEN naar voren, maar werd ingestoken vanuit een specifiek onderwerp. De onderwerpen waren zo gekozen dat een sessie voor bijna alle doelgroepen relevant zou zijn en er dus voor iedereen wat te halen was. Daarnaast is er extra gestuurd op inschrijving in koppels (twee personen uit verschillende organisaties maar uit hetzelfde dorp), waardoor er aandacht was voor het onderling versterken van elkaar. Op onze website verzamelen we de presentaties of handreikingen per werksessie.

Eye openers

Bij iedere werksessie hebben de deelnemers genoteerd waar bij hen ‘de ogen van opengingen’! Deze eye openers zijn verfrissende inzichten die inspireren tot nieuwe benaderingen. Op onze website vindt u de eye openers per werksessie. Als organisator zien wij ook aanleiding om bepaalde thema’s op een nieuwe manier te benaderen. Een voorbeeld daarvan is het kijken over de grenzen van het dorp door middel van bijvoorbeeld een bovendorpse visie. In het artikel over het project ‘Kansen creëren met een bovendorpse visie’ leest u daar meer over.

Uit de wandelgangen bleek dat de werksessies werden gewaardeerd. De deelnemers leverden de organisatie dan ook vele eye openers uit de werksessies aan. Al met al een zeer inspirerende en geslaagde dag, die werd afgesloten met een dankwoord, de belofte om dit vaker te doen, een roos voor de werksessieleiders en een netwerkborrel. 

Foto's

De foto’s van de dag staanop de facebookpagina van de VKK Gelderland. Klik HIER. U hebt hiervoor geen account nodig! (u kunt het registratieformulier zonder problemen sluiten) Hebt u wel een account, of registreert u zich, dan zouden we het fijn vinden als u ons op facebook wilt ‘liken’!

 

Met dank aan de FDG,

Josien Durieux-Hissink