Vrijkomende agrarische bebouwing Voorbeelden van functieverandering. Inspiratieboek

Vrijkomende agrarische bebouwing

Voorbeelden van functieverandering

Dit inspiratieboek is gemaakt door de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. In dit boek zijn foto’s te zien van bedrijfsgebouwen welke voorheen in dienst stonden van de agrarische sector. Deze bedrijfsgebouwen worden niet meer als zodanig gebruikt en zijn veranderd in functie.

Laat je inspireren:

http://www.kvk.nl/download/Inspiratieboek%20VAB%27s_tcm14-274143.pdf

of:

Nieuwe melkkoeien in de stal
Onderzoek beleid vrijkomende agrarische bebouwing en nieuwe economische functies

http://www.kvk.nl/download/Hoofdrapport%20Melkkoeien%20in%20de%20stal_tcm14-274142.pdf