Conferentie over centrum Wapenveld

 

Conferentie over centrum Wapenveld

 WAPENVELD – De Dorpsraad Wapenveld heeft het initiatief genomen voor een conferentie over het centrum van Wapenveld. Opzet is om te onderzoeken of stagnerende projecten in beweging gezet kunnen worden om zo een vliegwielfunctie te vervullen voor de verbetering van het ondernemersklimaat en de leefbaarheid voor de inwoners van Wapenveld.

 

De conferentie wordt gehouden op donderdag 20 september en een eerste inventarisatie heeft al tal van geïnteresseerden opgeleverd. Eigenaren van panden, geïnteresseerde ondernemers, vertegenwoordigers van provincie Gelderland en de gemeente Heerde en Triada Woondiensten staan heel positief tegenover het initiatief. De Dorpsraad heeft verder een aantal deskundigen uitgenodigd terwijl de conferentie onder leiding zal staan van Stimuland Overijssel.

“Uit gesprekken die wij hebben gevoerd, hebben wij de indruk gekregen dat het moment rijp is voor dit initiatief. Eigenaren van panden, ontwikkelaars en ondernemers laten blijken aan te willen haken bij de ontwikkelingen die er momenteel met name in het kader van de Gebiedsontwikkeling Veluwekroon, gaande zijn”, aldus voorzitter Roel Docter van de Dorpsraad Wapenveld. In de gebiedsontwikkeling Veluwekroon bundelen de provincie Gelderland, de gemeente Heerde en het Waterschap de krachten als het gaat om de plannen voor de hoogwatergeul, het  Apeldoorns kanaal, het Berghuizerterrein en de Hattemer Poort.  Projecten die vergezeld gaan van vele miljoenen aan investeringen in het gebied rond Wapenveld. Verder is een half miljoen beschikbaar voor de herinrichting van het centrum Wapenveld. De Dorpsraad is inmiddels in overleg met architect Rob Moritz van 19 Het Atelier in Zwolle om schetsen te maken voor een herinrichting. Die wil men aan de bevolking voor gaan leggen om zo samen de denkrichting te bepalen.

“In het Dorpsplan is uitgesproken dat het centrum van Wapenveld de verbinding is tussen de Veluwe en de Ijsselvallei. Met ons initiatief willen we een aanzet geven voor de ontwikkeling van een centrum dat, als het gaat om voorzieningen en uitstraling, past bij de ambities die in Veluwekroon zijn neergelegd”, aldus voorzitter Docter. Volgens Docter is informatie over plannen en kansen, versnipperd aanwezig. “Met deze Centrumconferentie kunnen we alle informatie en zowel de mogelijkheden als onmogelijkheden delen. Ons streven is om als vervolg van de conferentie per locatie een werkgroep te vormen om te zien of we projecten in beweging kunnen krijgen die een vliegwielfunctie kunnen vervullen”, zegt voorzitter Docter.