Beschermde Stads- en Dorpsgezichten

Beschermde Stads- en Dorpsgezichten

 

In Nederland zijn meer dan 400 door het rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten. De wettelijke grondlsag hiervoor ligt in artikel 35 van de Monumentenwet 1988. Daarnaast zijn er gemeenten die op basis van de lokale erfgoedverordening gemeentelijke beschermde gezichten hebben aangewezen.

Voor gemeenten, erfgoeddeskundigen en geïnteresseerden heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed twee gidsen uitgebracht. De gids Beschermde stads- en dorpsgezichtegeeft meer inzicht in de achtergrond en de doelstelling van het instrument. De gids Stads- en dorpsgezichten en het bestemmingsplan gaat in op de verankering in een beschermend bestemmingsplan, inclusief de wetten en regels die gelden.

 

De gids Beschermde stads- en dorpsgezichten

http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/01-gids-wetten-en-regelingen-2012.pdf

De gids Stads- en dorpsgezichten en het bestemmingsplan

http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/02-gids-wetten-en-regelingen-2012.pdf