Position Paper P10 Kabinetsformatie 2012

Position Paper P10 Kabinetsformatie 2012

Wij attenderen huidige en nieuwe Kamerleden in de komende maanden via onze Position Paper op de belangen van het platteland. De gemeenten staan voor een uiterst gecompliceerde uitdaging, waarbij wij nadrukkelijk wijzen op de wisselwerking tussen steden en platteland. Voor de noodzakelijke sociale en economische innovatie op het platteland vragen wij als plattelandsgemeenten van de landelijke overheid vertrouwen in onze bestuurskracht, die keer op keer door onafhankelijk onderzoek is aangetoond. Innovatie is noodzakelijk vanwege de demografische krimp - vergrijzing en ontgroening - die op het platteland een groter stempel drukt dan op de steden. Er zijn talloze verschillen tussen de gemeenten van sociale, economische en historische aard die maatwerk noodzakelijk maken. Bovendien nemen de inkomsten vanuit alle bronnen voor de gemeenten af. Wij zien, op basis van experimenten, mogelijkheden om voor onze inwoners een leefbaar platteland te helpen realiseren, indien de landelijke overheid zich beperkt tot het stellen van doelen en te bereiken resultaten.

Lees:

Position Paper P10 Kabinetsformatie 2012

P10
De P10 is het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten. Zij delen onderling kennis rondom specifieke situaties op het platteland en zijn gesprekspartner voor diverse organisaties.

Aangesloten gemeenten