Werken aan de leefbaarheid van het platteland. Gemeente Lochem wisselt ervaringen uit met Europese partners

Normal 0 21 Rural AlliancesRural Alliances

Werken aan de leefbaarheid van het platteland

Twaalf Europese partners, waaronder gemeente Lochem en Streekhuis Kempenland (Noord Brabant), willen op een andere manier de problemen in het landelijk gebied te lijf. Zij werken onder de noemer ‘Rural Alliances’ aan instrumenten om het sociaaleconomisch potentieel van het landelijk gebied beter te benutten. Bijvoorbeeld: de competenties van de inwoners en bedrijven, hun organisatiekracht en de fysieke kwaliteiten van het gebied.
Dat doen zij door de introductie van een nieuw model in het openbaar bestuur. Een model dat zich laat kenschetsen met termen als ‘doe-democratie’ en ‘allianties’. Een model waarin de publieke zaak niet langer primaat is van de overheid, maar van burgers, gemeenschappen, lokale ondernemers én de overheid.

 

Nieuwe dynamiek voor het platteland gericht op betere en moderne voorzieningen

Het Project Rural Alliances biedt een unieke kans om innovatieve praktijken op te zetten, kennis uit te wisselen, en samen te leren:

• hoe je, ook in de toekomst, een aantrekkelijk, vitaal, en gastvrij gebied kunt blijven;

• hoe je deel kunt uitmaken van een actieve en interessante gemeenschap;

• hoe je samen betere toekomstmogelijkheden kunt creëren voor wonen en werken op het platteland;

• wat je in je bedrijf kunt verbeteren.

Lees meer in brochure:

Normal 0 21 http://rural-alliances.eu/media/4449/1777%20ra%20leaflet%20dutch.pdf