Voortzetting subsidieregeling Gemeenschapsvoorzieningen en Sociale Cohesie (GSC)

VKK-FDG pleit voor het voortzetten van de subsidieregeling Gemeenschapsvoorzieningen en Sociale Cohesie (GSC).Op 23 mei 2012 was er een werkbezoek in Teuge. Lees verder...

Tijdens het werkbezoek met statenleden op 23 mei 2012 in Teuge bleek dat wellicht in de vorm van een prestatiecontract er mogelijkheden zijn voor dorpen om via de VKK-FDG concrete projecten die passen in de doelstellingen van de regeling GSC uit te voeren. Zie de brief aan de statenleden die hieronder te downloaden is.