CULTUURHISTORISCHE VERKENNING KRIMP IN DE BESCHERMDE DORPSGEZICHTEN VAN DONGERADEEL Holwerd, Metslawier, Ee, Paesens-Moddergat

CULTUURHISTORISCHE VERKENNING
KRIMP IN DE BESCHERMDE DORPSGEZICHTEN VAN DONGERADEEL Holwerd, Metslawier, Ee, Paesens-Moddergat

De gemeente Dongeradeel heeft te maken met de krimpopgave. De dorpen koesteren de kern en willen voorkomen dat aan de randen nieuwbouw plaatsvindt terwijl de kern leegloopt.


De gemeente Dongeradeel kent vier dorpen met een beschermd dorpsgezicht: Holwerd, Ee, Metslawier en Moddergat. Deze dorpen zijn belangrijke dragers van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit en kennen mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Het aantal inwoners van de gemeente Dongeradeel daalt de laatste jaren gestaag. De dorpen laten een wisselend beeld zien, maar de daling manifesteert zich vooral in de dorpen Holwerd en Ee. Dit experiment richt zich primair op de particuliere woningvoorraad binnen de beschermde dorpsgezichten. Daarnaast wordt ook sociale omgeving, de infrastructuur en het aanzien van de erven van de woningen in het dorpsgezicht meegenomen. De huizen voldoen vaak niet meer aan de eisen van deze tijd, waardoor leegstand en verpaupering dreigen. Dat is funest voor de leefbaarheid van het dorp. De kern moet gezond blijven.


Lees meer:

http://www.sev.nl/uploads/file/Verdichten%20en%20Verdunnen/Cultuurhistorische%20verkenning.pdf